Beroep geluidsman

Geluidsmannen/-vrouwen doen de opstelling en de bediening van de statiefmicrofoon, ofwel manueel, op een arm of op een bewegend platform. Zij zorgen ervoor dat elke microfoon op de juiste wijze wordt geplaatst op de set en in de beste geluidsopnamepositie is. Geluidsmannen/-vrouwen zijn ook verantwoordelijk voor de microfoons op de kleding van de acteurs.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Audiovisuele uitrusting

  De kenmerken en het gebruik van verschillende tools die de gezichts- en gehoorzintuigen stimuleren.

 • Akoestiek

  De studie van het geluid en de weerkaatsing, versterking en absorptie ervan in een ruimte.

Vaardigheden

 • Ergonomisch werken

  Ergonomische principes toepassen voor de organisatie van de werkplek en bij het manueel hanteren van uitrustingen en materialen.

 • Overleggen met de geluidsmonteur

  Overleg voeren betreffende de vereiste geluiden met de geluidsmonteur.

 • Software voor geluidsweergave gebruiken

  Software en apparatuur bedienen die digitale analoge geluiden en geluidsgolven omzetten en weergeven in het gewenste waarneembare audiogeluid dat gestreamd moet worden

 • Geluidsstanden programmeren

  Programmeer geluidssignalen en oefen geluidstoestanden, vóór of tijdens de repetities.

 • Instructies van de regisseur volgen

  De instructies van de directeur volgen en zijn creatieve visie begrijpen.

 • Technische documentatie gebruiken

  Begrijpen en gebruiken van technische documentatie in het totale technische proces.

 • Mediabronnen bestuderen

  Bestuderen van verschillende mediabronnen zoals uitzendingen, gedrukte media en online media om inspiratie op te doen voor de ontwikkeling van creatieve concepten.

 • Technische soundcheck uitvoeren

  Een technische controle van de werking van het geluidssysteem voorbereiden en uitvoeren vóór repetities of live-voorstellingen. De opstelling van instrumenten controleren en zorgen voor de correcte werking van de audioapparatuur. Anticiperen op mogelijke technische problemen tijdens een live show.

 • Scenario analyseren

  Een script analyseren door de dramaturgie, de vorm, de thema’s en de structuur van een script te onderzoeken. Zo nodig onderzoek verrichten.

 • Geluidsapparatuur opstellen

  Apparatuur opstellen om geluid op te nemen. De akoestiek testen en aanpassingen maken.

 • Zich aanpassen aan het type media

  Aanpassing aan verschillende soorten media zoals televisie, films, spots en andere media. De werkzaamheden aanpassen aan de aard van de media, de omvang van de productie, de begroting, de genres in de media en andere.

 • Werkschema's volgen

  De opeenvolging van activiteiten beheren om binnen de overeengekomen termijnen voltooid werk af te leveren door een werkschema te volgen.

 • Soundcheck uitvoeren

  Testen van de geluidsuitrusting van een plaats om te zorgen voor een vlotte werking tijdens de uitvoering. Samenwerken met uitvoerende kunstenaars om ervoor te zorgen dat de apparatuur ingesteld wordt op basis van de vereisten van het optreden.

 • Geluidskwaliteit beheren

  Voer geluidscontroles uit. Zet audioapparatuur op voor optimale geluidsuitvoer voor en tijdens de uitvoering. Stel het volume af tijdens uitzendingen door controle van de audio-uitrusting 

Optionele kennis en vaardigheden

opgenomen geluid bewerken gezondheids- en veiligheidsnormen toepassen draadloze geluidssystemen afstemmen geluidskwaliteit beoordelen geluidsapparatuur onderhouden geluidsmengpaneel bedienen geluidssysteem technisch ontwerpen gezondheids- en veiligheidsvoorschriften energiebehoeften beoordelen elektriciteit artistiek plan aanpassen aan locatie toezicht houden op de geluidsproductie

Source: Sisyphus ODB