Beroep geluidstechnicus

Geluidstechnici stellen apparatuur in, controleren en onderhouden om een optimale geluidskwaliteit voor een live-optreden te bieden. Zij werken samen met de roadies bij het lossen, opstellen en bedienen van geluidsapparatuur en instrumenten.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken geluidstechnicus

 • Zorgen voor het inregelen van een geluidssysteem tijdens theatervoorstellingen, concerten en evenementen.
 • Rekening houden met akoestiek en sfeer.
 • Zoeken naar de essentie en met geluid de boodschap overbrengen naar het publiek.
 • Benodigde apparatuur klaarzetten, programmeren, bedienen en afbouwen.
 • Geluidstechnische storingen snel verhelpen.

Gerelateerde beroepen muziek

 • Componist
 • Diskjockey
 • Koordirigent, muziekdirigent
 • Musicus
 • Muziekinstrumentmaker, -reparateur
 • Pianostemmer
 • Zanger

Kennis

 • Muziekinstrumenten

  De diverse muziekinstrumenten, hun klankbereik en -kleur en mogelijke combinaties.

 • Akoestiek

  De studie van het geluid en de weerkaatsing, versterking en absorptie ervan in een ruimte.

Vaardigheden

 • Geluidsversterkingssysteem opstellen

  Een analoog geluidsversterkingssysteem opzetten in een live situatie.

 • Geluidssysteem technisch ontwerpen

  Het opzetten, testen en bedienen van een complex audiosysteem dat gebaseerd is op een gegeven geluidsconcept. Dit kan zowel een permanente als een tijdelijke installatie zijn.

 • Soundcheck uitvoeren

  Testen van de geluidsuitrusting van een plaats om te zorgen voor een vlotte werking tijdens de uitvoering. Samenwerken met uitvoerende kunstenaars om ervoor te zorgen dat de apparatuur ingesteld wordt op basis van de vereisten van het optreden.

 • Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken

  Maak gebruik van passende beschermingsmiddelen volgens opleiding, instructies en handleidingen. Controleer de beschermingsmiddelen en gebruik deze consequent.

 • Artistieke concepten begrijpen

  De toelichting of demonstratie van artistieke concepten, oorsprong en processen van een artiest interpreteren en ernaar streven om zijn/haar visie te delen.

 • Geluidsmengtafel bedienen

  Gebruik maken van een audiosysteem tijdens repetities of tijdens live-uitvoeringen.

 • Elektronische apparatuur afbouwen

  Verschillende soorten elektronische apparatuur na gebruik veilig verwijderen en opbergen.

 • Werken met aandacht voor de eigen veiligheid

  De veiligheidsregels toepassen in overeenstemming met gekregen trainingen en instructies en op basis van een goed begrip van de preventiemaatregelen en van de risico's voor uw eigen gezondheid en veiligheid.

 • Technische soundcheck uitvoeren

  Een technische controle van de werking van het geluidssysteem voorbereiden en uitvoeren vóór repetities of live-voorstellingen. De opstelling van instrumenten controleren en zorgen voor de correcte werking van de audioapparatuur. Anticiperen op mogelijke technische problemen tijdens een live show.

 • Veiligheidsprocedures volgen bij werken op hoogte

  De nodige voorzorgsmaatregelen nemen en een reeks maatregelen volgen die risico's beoordelen, voorkomen en aanpakken bij werkzaamheden op grote afstand van de grond. Voorkomen dat mensen die onder deze constructies werken in gevaar komen en dat ze van ladders, rolsteigers, vaste werkbruggen, solitaire liften, enz. vallen, aangezien dit dodelijke of ernstige verwondingen kan veroorzaken.

 • Veilig met mobiele elektrische systemen werken onder toezicht

  De nodige voorzorgsmaatregelen nemen bij het verstrekken van tijdelijke stroomvoorziening voor voorstellingen/opvoeringen en kunstprojecten onder toezicht.

 • Geluidsapparatuur onderhouden

  Opzetten, controleren, onderhouden en repareren van geluidsapparatuur voor een live optreden.

 • Geluidsapparatuur op het podium installeren

  Opstellen, hangen, aansluiten, testen en afstemmen van de audioapparatuur op het podium.

 • Op de hoogte blijven van trends

  Nieuwe trens en ontwikkelingen in specifieke sectoren in de gaten houden en volgen.

 • Draadloze geluidssystemen afstellen

  Een draadloos audiosysteem afstellen in een live situatie.

 • Materiaal installeren

  Ervoor zorgen dat u de uitrusting volgens deadlines en tijdschema's opzet.

 • Persoonlijke professionele ontwikkeling beheren

  Verantwoordelijkheid nemen voor levenslang leren en voortdurende professionele ontwikkeling. Zich engageren in leren om de vakbekwaamheid te ondersteunen en te actualiseren. Identificeren van prioritaire gebieden voor professionele ontwikkeling op basis van reflectie over de eigen praktijk en door contact met collega's en belanghebbenden.

 • Ergonomisch werken

  Ergonomische principes toepassen voor de organisatie van de werkplek en bij het manueel hanteren van uitrustingen en materialen.

 • Persoonlijke werkomgeving voorbereiden

  Corrigeren van de instellingen of posities voor uw werkinstrumenten en aanpassen voordat met de start van de werkzaamheden wordt begonnen.

 • Zich aanpassen aan creatieve eisen van artiesten

  Werk met kunstenaars, met als doel de creatieve visie te begrijpen en zich daaraan aan te passen. Ten volle gebruik maken van uw talenten en vaardigheden om het best mogelijke resultaat te bereiken.

 • Elektronische uitrusting verpakken

  Veilig verpakken van gevoelige elektronische apparatuur voor opslag en vervoer.

 • Voorzien in energiedistributie

  Voorzien van energiedistributie voor licht-, podium-, geluid-, video- en opnamedoeleinden.

 • Energiebehoeften beoordelen

  De stroomvoorziening voor verschillende gebieden voorbereiden en deze beheren.

Optionele kennis en vaardigheden

persoonlijke administratie bijhouden voorraad verbruiksgoederen beheren geluidssystemen live bedienen voorraad van technische middelen beheren systeemindeling voor een productie onderhouden opgenomen geluid bewerken opnames plannen artistieke concepten omzetten in technische ontwerpen eigen werkwijze documenteren artistieke kwaliteit van een voorstelling beschermen artistieke producties beschrijven muziek opnemen klant raad geven over technische mogelijkheden tekenen voor een geïnstalleerd systeem software voor geluidsweergave gebruiken overleggen met betrokkenen over de implementatie van een productie artistiek plan aanpassen aan locatie een professioneel netwerk ontwikkelen zichzelf promoten

Source: Sisyphus ODB