Beroep generaal

Generaals voeren het bevel over grote legerdivisies. Zij vervullen taken op het gebied van beheer, administratieve taken en planning en strategische taken. Zij ontwikkelen beleid ter verbetering van de militaire en algemene defensie en zorgen voor de veiligheid van de natie.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Kennis

 • Militaire logistiek

  Aan- en afvoer van goederen en materieel naar militaire bases en tijdens militaire operaties te velde, verstoring van de aanvoer bij de vijand, kostenanalyse, de vraag naar materieel en andere logistieke militaire activiteiten

Vaardigheden

 • Administratieve systemen beheren

  Ervoor zorgen dat administratieve systemen, processen en databanken efficiënt en goed beheerd zijn, en voor een goede basis zorgen om samen te werken met de functionaris/het personeel/de beroepsbeoefenaar.

 • Operationele communicatie onderhouden

  De communicatie onderhouden tussen verschillende afdelingen van een organisatie, tussen het personeel, of tijdens specifieke operaties of missies, om ervoor te zorgen dat de operatie of missie succesvol is, of dat de organisatie soepel functioneert.

 • Budgetten beheren

  De budgetten plannen en monitoren en hierover verslag uitbrengen.

 • Leiding geven aan personeel

  Werknemers en ondergeschikten beheren, die in een team of individueel werken, om hun prestaties en bijdrage te maximaliseren. Hun werkzaamheden en activiteiten plannen, instructies geven, de werknemers motiveren en aansturen om de doelstellingen van de onderneming te bereiken. Monitoren en meten hoe een werknemer zijn verantwoordelijkheden nakomt en hoe goed deze activiteiten worden uitgevoerd. Gebieden voor verbetering identificeren en suggesties doen om dit te verwezenlijken. Leiding geven aan een groep mensen om hen te helpen doelstellingen te bereiken en een doeltreffende werkrelatie tussen het personeel behouden.

 • Organisatorische beleidslijnen vaststellen

  Deelnemen aan het vaststellen van een organisatorisch beleid dat onder meer betrekking heeft op de geschiktheid van de deelnemers, de vereisten van het programma en de voordelen van het programma voor de gebruikers van de diensten.

 • Mensenrechten verdedigen

  De mensenrechten ten aanzien van en tussen collega’s beschermen en ook de burgerbevolking waarmee men in contact is.

 • Activiteiten delegeren

  Activiteiten en taken aan anderen delegeren op basis van de bekwaamheid, het niveau van voorbereiding, de competentie en de wettelijke beperkingen. Ervoor zorgen dat mensen begrijpen wat ze moeten doen en wanneer ze het moeten doen.

 • Mogelijke bedreigingen van de nationale veiligheid analyseren

  Analyseren van potentiële bedreigingen en acties tegen de nationale veiligheid om preventieve maatregelen en hulp bij de ontwikkeling van militaire tactieken en operaties te ontwikkelen.

 • Militaire logistiek beheren

  De levering van middelen op een militaire basis of tijdens een missie op het terrein aan troepen in nood beheren, de behoeften aan uitrusting analyseren, vijandelijke voorraden verstoren, kostenanalyses en andere logistieke activiteiten uitvoeren die specifiek zijn voor militaire operaties.

 • Zorgen voor de openbare orde en veiligheid

  De relevante procedures en strategieën uitvoeren en de juiste uitrusting gebruiken om lokale of nationale beveiligingsactiviteiten voor de bescherming van gegevens, mensen, instellingen en eigendommen te bevorderen.

 • Defensiebeleid ontwikkelen

  Strategieën ontwikkelen voor de ontwikkeling en implementatie van defensiebeleid, voor nationale of internationale defensieorganisaties en -operaties, om de veiligheid te verbeteren en beter te handelen in gevaarlijke situaties en tegen bedreigingen.

Optionele kennis en vaardigheden

inzet van troepen beheren militaire wapens zorgen voor informatiebeveiliging gezondheids- en veiligheidsnormen toepassen militaire gevechtstechnieken toezicht houden op het gebruik van militaire uitrusting veiligheidsmachtigingen beheren militaire oefeningen militaire tactieken bedenken gevaren voor de veiligheid vaststellen inspecties uitvoeren militaire code publieke presentaties geven

Source: Sisyphus ODB