Beroep Geoloog, geofysicus

Een geoloog voert wetenschappelijke onderzoeken uit naar processen en wisselwerking in en op de aarde. Hij/zij ontwikkelt en verbetert methodes, concepten of theorieën en past wetenschappelijke kennis praktisch toe bijv. bij de aanleg van een brug. Een geoloog gebruikt verschillende wetenschappelijke onderzoeksmethoden en technieken om de onderzoeken uit te voeren. Hij/zij bestudeert en interpreteert naast vakliteratuur grote hoeveelheden data over de aarde Zijn/haar bevindingen beschrijft hij/zij in wetenschappelijke artikelen en rapporten (incl. grafieken, tabellen en diagrammen). Onderwerpen die een geoloog o.a. bestudeert zijn de atmosfeer, de ontwikkeling van leven en het winnen van gas en olie.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken geoloog, geofysicus

 • Ontwikkelen en verbeteren van methodes, concepten en theorieën in de geologie.
 • Praktisch toepassen van geologische kennis.
 • Gebruiken van verschillende wetenschappelijke onderzoeksmethodes en technieken.
 • Bestuderen en interpreteren van vakliteratuur en grote hoeveelheid data over de aarde.
 • Publiceren en presenteren van (wetenschappelijke) artikelen en rapporten.
 • Inzetten van onderzoeksassistenten om het onderzoek uit te voeren.

Gerelateerde beroepen onderzoek, advisering

 • Bacterioloog
 • Belastingconsulent
 • Bioloog
 • Biotechnoloog
 • Chemicus
 • Civiel ingenieur (wo)
 • Clinical research associate (cra)
 • Epidemioloog
 • Fysicus, klinisch fysicus, gezondheidsfysicus
 • Geograaf
 • Hoofd afdeling R & D
 • Ingenieur (hbo), anders
 • Klimatoloog
 • Klinisch perfusionist
 • Metallurg
 • Meteorologisch technicus
 • Meteoroloog
 • Milieu-inspecteur
 • Milieuadviseur
 • Natuurwetenschapper, anders
 • Sociale wetenschapper, overige gebieden
 • Socioloog, antropoloog of verwant gebied
 • Weervrouw/man
 • Werktuigbouwkundig Ingenieur

Source: Sisyphus ODB