Beroep geotechnicus

Geotechnici verzamelen en verwerken gesteente- en bodemmonsters voor geomechanisch onderzoek. Zij beschrijven ook de kwaliteit van gesteentemassa, inclusief structuur, discontinuïteiten, kleur en verwering. Mijngeotechnici kunnen de grootte van ondergrondse openingen meten. Zij rapporteren de verzamelde informatie indien nodig aan geologen en ingenieurs.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Geologie

  Vaste aarde, steensoorten, structuren en processen waarbij deze worden gewijzigd.

 • Impact van geologische factoren op mijnbouwactiviteiten

  Bekend zijn met de effecten van onder meer breuken en bewegingen van gesteente die als geologische factoren van invloed zijn op mijnbouwactiviteiten.

Vaardigheden

 • Technische rapporten opstellen

  Technische verslagen opstellen waarin de resultaten en processen van wetenschappelijk of technisch onderzoek worden beschreven of de vooruitgang wordt beoordeeld. Deze verslagen helpen onderzoekers om recente bevindingen te actualiseren.

 • Delfstoffen testen

  Monsters van minerale stoffen nemen voor testdoeleinden. Diverse chemische en fysieke proeven uitvoeren op de materialen.

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

 • Controleapparatuur voor beweging van steenmassa installeren

  Het installeren en beheren van controle-apparatuur, zoals extensometers voor het meten van vervorming en verplaatsing, drukcellen om de spanningen te meten en de geofoons om de microseismische activiteit te meten.

 • Monstertests uitvoeren

  Onderzoeken en tests uitvoeren op voorbereide monsters, elke mogelijkheid van accidentele of opzettelijke besmetting tijdens de testfase vermijden. De bemonsteringsapparatuur bedienen in overeenstemming met de parameters van het ontwerp.

 • Monsters nemen

  Apparatuur instellen en bedienen om water-, gas- of bodemmonsters te nemen voor tests.

 • Monsters voorbereiden voor tests

  Monsters nemen en voorbereiden voor het testen, de representativiteit ervan controleren, bias en de mogelijkheid van toevallige of opzettelijke besmetting vermijden. Zorgen voor een duidelijke nummering, etikettering en registratie van de monstergegevens, zodat de resultaten nauwkeurig kunnen worden afgestemd op het oorspronkelijke materiaal.

 • Een computer gebruiken

  Gebruiken van computerapparatuur of digitale apparaten om de kwaliteitscontrole, het gegevensbeheer en de communicatie te vergemakkelijken. De instructies van een computerprogramma volgen, computerbestanden of documenten aanmaken.

Optionele kennis en vaardigheden

ondergrondse gezondheids- en veiligheidsrisico's natuurkunde overhandelen over de toegang tot land kernen onderhouden geotechnische onderzoeken plannen op locatie geologische kaartsecties voorbereiden communiceren over de gevolgen van mijnbouw voor het milieu

Source: Sisyphus ODB