Beroep gerechtelijk notulist

Gerechtelijk notulisten typen elk woord dat in de rechtszaal wordt uitgesproken in een tekstverwerker of andere software. Zij transcriberen de hoorzittingen die in de rechtbank plaatsvinden en geven de officiële hoorzittingen van de rechtszaak uit. Zij zorgen ervoor dat de partijen de zaak nauwkeurig verder kunnen bestuderen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Stenografie

  Vastleggen van gesproken woorden in hun geheel, vooral betekenissen en relevante details in schriftelijk vorm.

 • Grammatica

  De verzameling structurele regels betreffende de samenstelling van zinsdelen, zinnen en woorden in een bepaalde natuurlijke taal.

 • Juridische terminologie

  De speciale termen en zinnen die in juridische zaken wordt gebruikt.

 • Transcriptiemethoden

  De methoden om gesproken taal snel om te zetten in tekst, zoals stenografie.

 • Gerechtelijke procedures

  De voorschriften die van kracht zijn tijdens het onderzoek van een rechtszaak en tijdens een rechtszitting, en van de wijze waarop deze gebeurtenissen zich voordoen.

 • Spelling

  De regels inzake de wijze waarop woorden worden gespeld.

Vaardigheden

 • Computerprogramma's gebruiken om stenografie uit te schrijven

  Stenografie-computersoftware gebruiken om stenografie uit te schrijven en te vertalen en deze in traditionele leesbare transcripties over te zetten.

 • Vertrouwelijkheid in acht nemen

  Zich houden aan de reeks voorschriften voor de geheimhouding van informatie, behalve aan een andere gemachtigde persoon.

 • Stenotypemachines gebruiken

  De instelling van toetsen in stenotypemachines herkennen en de fonetiek van woorden en lettergrepen begrijpen die in dit soort machines worden weergegeven om snel typen mogelijk te maken.

 • Technieken voor blind typen gebruiken

  Weten hoe documenten, teksten en inhoud in het algemeen worden geschreven en gebruikt zonder naar het toetsenbord te kijken. Pas technieken toe om documenten op een dergelijke manier te schrijven.

 • Foutloze documenten typen

  Documenten en geschreven inhoud typen zonder grammaticale of spellingfouten. Documenten in een snel tempo typen, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van het resultaat.

 • Geschreven inhoud aanbieden

  Informatie schriftelijk meedelen via digitale of gedrukte media in overeenstemming met de behoeften van de doelgroep. De inhoud structureren volgens specificaties en normen. Grammatica- en spellingsregels toepassen

 • Gerechtelijke procedures registreren

  Alle gegevens registreren die nodig zijn voor het goed bijhouden van gegevens tijdens rechtszittingen, zoals de aanwezigen, de zaak, het overgelegde bewijsmateriaal, de opgelegde straf en andere belangrijke zaken die ter terechtzitting zijn aangevoerd.

 • Stenografie gebruiken

  Stenografie gebruiken als methode om gesproken woorden onder de vorm van geschreven tekst te registreren. Gebruik van stenografie in geschreven tekst om de acroniemen en relevante informatie weer te geven die nodig zijn om op dergelijke manier te worden uitgedrukt.

 • Grammatica- en spellingsregels toepassen

  De regels voor spelling en grammatica toepassen en ervoor zorgen dat er consistentie is in de teksten.

 • Documenten converteren van analoog naar digitaal

  Analoge documenten laden, door ze te converteren naar een digitaal formaat, met behulp van gespecialiseerde hardware en software.

Optionele kennis en vaardigheden

woordenboeken gebruiken routineactiviteiten op kantoor uitvoeren zorgen dat documenten juist worden beheerd beheer van rechtszaken juridische documenten opstellen medische terminologie verslagen van bijeenkomsten schrijven documentatie ontwikkelen conform wettelijke vereisten gegevens voor juridische zaken beheren

Source: Sisyphus ODB