Beroep gerechtsbode

Gerechtsboden handhaven de orde en veiligheid in de rechtszaal. Zij begeleiden overtreders naar en vanuit de rechtszaal, zorgen voor de nodige voorzieningen in de rechtszaal, controleren de gebouwen en de personen om erop toe te zien dat er geen bedreiging is. Ze openen en sluiten ook de rechtbank en roepen de getuigen op.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Gerechtelijke procedures

  De voorschriften die van kracht zijn tijdens het onderzoek van een rechtszaak en tijdens een rechtszitting, en van de wijze waarop deze gebeurtenissen zich voordoen.

Vaardigheden

 • Orde in de rechtszaal bewaren

  Bewaren van de orde tijdens een terechtzitting.

 • Zorgen voor de openbare orde en veiligheid

  De relevante procedures en strategieën uitvoeren en de juiste uitrusting gebruiken om lokale of nationale beveiligingsactiviteiten voor de bescherming van gegevens, mensen, instellingen en eigendommen te bevorderen.

 • Logboeken bijhouden

  De vereiste logboeken volgens de praktijk en in de vastgestelde formaten bijhouden.

 • Rechter bijstaan

  De rechter tijdens rechtszittingen bijstaan om ervoor te zorgen dat de rechter toegang heeft tot alle noodzakelijke dossiers over de zaak, om te helpen de orde te handhaven, de rechter te raadplegen en ervoor te zorgen dat de hoorzitting plaatsvindt zonder complicaties.

 • Getuigen oproepen

  Getuigen oproepen tijdens rechtszittingen op het juiste moment, wanneer het tijd is om hen te ondervragen of hun verhaal te presenteren, in overeenstemming met de regels voor gerechtelijke procedures.

 • Personen in bedwang houden

  Personen met onaanvaardbaar gedrag, die een bedreiging vormen voor anderen en die gewelddaden uitvoeren, tegenhouden of met dwang onder controle houden ter bescherming van zichzelf en anderen.

 • Zorgen voor de beschikbaarheid van materiaal

  Ervoor zorgen dat de nodige apparatuur beschikbaar is, gereed is en beschikbaar is voor gebruik vóór het begin van de procedures.

 • Conflicten hanteren

  Bemiddelen bij conflicten en gespannen situaties door te handelen tussen partijen, zoals gebruikers van diensten, belangrijke anderen zoals gezinnen, en instellingen, streven naar een overeenkomst, verzoening en oplossen van problemen.

 • Gevaren voor de veiligheid vaststellen

  Tijdens onderzoeken, inspecties of patrouilles bedreigingen voor de veiligheid opsporen en de nodige maatregelen nemen om de dreiging tot een minimum te beperken of te neutraliseren.

 • Beklaagden begeleiden

  Verdachten en bekende daders begeleiden van de ene zone naar de andere, bijvoorbeeld in een gevangenis of van een cel naar een rechtszaal, om ervoor te zorgen dat ze niet ontsnappen en niet gewelddadig zijn of op een andere wijze de grenzen van het aanvaardbare gedrag overschrijden, en om te kunnen reageren op noodsituaties.

Optionele kennis en vaardigheden

waakzaam zijn risicoanalyses uitvoeren ordehandhaving burgerlijk procesrecht fouilleringen uitvoeren operationele communicatie onderhouden zorgen voor de naleving van regelgeving inzake soorten wapens verantwoordelijkheid tonen vragen beantwoorden verschillende communicatiekanalen gebruiken veiligheidsonderzoeken uitvoeren juridische documenten opstellen beginselen van zelfverdediging nakomen publiek instrueren wettelijk gebruik van geweld inspecties uitvoeren correctionele procedures officiële documenten controleren omgaan met bewijsmateriaal

Source: Sisyphus ODB