Beroep gerechtsdeurwaarder

Gerechtsdeurwaarders handhaven bevelen van rechterlijke beslissingen, zoals de invordering van verschuldigde bedragen, de inbeslagname van goederen en de verkoop van goederen in openbare veilingen om het verschuldigde bedrag te verkrijgen. Zij sturen ook dagvaardingen en aanhoudingsbevelen om de aanwezigheid in de rechtbank of andere gerechtelijke procedures te waarborgen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Technieken voor schuldvordering

  De technieken en uitgangspunten voor het innen van achterstallige schulden van klanten.

 • Beslag

  De procedures en wetgeving met betrekking tot de inbeslagneming van goederen of eigendommen wanneer een schuld niet kan worden terugbetaald.

 • Procedures voor openbare veilingen

  De voorschriften betreffende de terugneming en de daaruit voortvloeiende verkoop van goederen in openbare veilingen om het bedrag te verkrijgen dat een persoon verschuldigd is, zoals bepaald door een rechtbank.

 • Juridische terminologie

  De speciale termen en zinnen die in juridische zaken wordt gebruikt.

 • Juridisch onderzoek

  De methoden en procedures voor onderzoek in juridische aangelegenheden, zoals de regelgeving, en verschillende benaderingen van analyses en het verzamelen van bronnen, en de kennis van de wijze waarop de onderzoeksmethodologie kan worden aangepast aan een specifiek geval om de vereiste informatie te verkrijgen.

 • Burgerlijk recht

  De regels en de toepassingen ervan die worden gebruikt in geschillen tussen verschillende partijen.

Vaardigheden

 • Zorgen voor de uitvoering van vonnissen

  Door contact op te nemen met de betrokken partijen en door de voortgangs- en follow-updocumentatie te beheren en te volgen, ervoor zorgen dat er wettelijke straffen worden opgevolgd zoals deze zijn opgelegd, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat boetes worden betaald, dat goederen in beslag worden genomen of worden teruggestuurd en dat de daders in de passende inrichting worden vastgehouden.

 • Dagvaardingen sturen

  Dagvaardingen voor hoorzittingen of andere juridische procedures, zoals onderhandelingen en onderzoeksprocedures, aan de betrokken partijen zenden, ervoor zorgen dat zij de oproep in ontvangst nemen en volledig op de hoogte zijn van de procedures, en ervoor zorgen dat hieraan gehoor wordt gegeven.

 • Juridische documenten opstellen

  Juridische documenten met betrekking tot een specifieke zaak opstellen en verzamelen als hulp bij een onderzoek of voor een terechtzitting, op een manier die voldoet aan de wettelijke voorschriften, en ervoor zorgen dat de gegevens naar behoren worden bijgehouden.

 • Producten voor veiling selecteren

  Onderzoeken en selecteren van producten om te veilen.

 • Goederen in beslag nemen

  Goederen vorderen of terugvorderen als compensatie van een schuld die een schuldenaar niet in staat is af te lossen, zoals een financiële schuld of een verschuldigd bedrag zoals bepaald door een rechtbank.

 • Schadevergoedingen innen

  Geld innen dat door een partij aan een andere partij of aan de overheid verschuldigd is als vergoeding, zoals bepaald door een rechtbank.

Optionele kennis en vaardigheden

zelfvertrouwen tonen vragen beantwoorden waakzaam zijn inlichten over een rechterlijk vonnis advies geven over conflictbeheersing conflictbeheersing toepassen taakgegevens bijhouden documenten waarmerken inventaris beheren zorgen voor de toepassing van wetten verantwoordelijkheid tonen vertrouwelijkheid in acht nemen insolventiewetgeving gerechtelijke procedures empathie tonen burgerlijk procesrecht juridisch advies geven

Source: Sisyphus ODB