Beroep Gevangenenbewaarder

Gevangenisbewaarders houden toezicht op gedetineerden in een penitentiaire inrichting en zorgen voor de veiligheid en vredeshandhaving in de inrichting. Zij voeren controles en doorzoekingen uit om de naleving van de regelgeving te waarborgen, controleren bezoeken en de activiteiten van gedetineerden en nemen deel aan revalidatieprogramma's, en zorgen voor het bijhouden van dossiers.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Gerelateerde beroepen gevangenis, bewaking

  • Activiteitenbegeleider gevangenen
  • Leidinggevende gevangenenbewaarders
  • Manager/directeur gevangenis

Source: Sisyphus ODB