Beroep gevangenisbewaarder

Gevangenisbewaarders houden toezicht op gedetineerden in een penitentiaire inrichting en zorgen voor de veiligheid en vredeshandhaving in de inrichting. Zij voeren controles en doorzoekingen uit om de naleving van de regelgeving te waarborgen, controleren bezoeken en de activiteiten van gedetineerden en nemen deel aan revalidatieprogramma's, en zorgen voor het bijhouden van dossiers.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Gerelateerde beroepen gevangenis, bewaking

 • Activiteitenbegeleider gevangenen
 • Leidinggevende gevangenenbewaarders
 • Manager/directeur gevangenis

Kennis

 • Correctionele procedures

  De wettelijke voorschriften en beleidsmaatregelen met betrekking tot de werking van penitentiaire inrichtingen, en andere correctionele procedures.

 • Ordehandhaving

  De diverse organisaties die betrokken zijn bij de rechtshandhaving, alsook de wet- en regelgeving voor rechtshandhaving.

 • Illegale stoffen

  De verboden stoffen die niet mogen worden vervoerd of meegenomen, alsmede de wijze waarop zij moeten worden behandeld.

 • Wettelijk gebruik van geweld

  De geweldsinstructie is een juridisch kader dat door leger en politie bij hun optreden wordt gehanteerd als leidraad voor het gebruik van geweld. Bij het gebruik van geweld moet er een evenwicht zijn tussen de behoefte aan veiligheid enerzijds en ethische normen voor de rechten en het welzijn van indringers of verdachten anderzijds.

Vaardigheden

 • Inspecties uitvoeren

  Veiligheidsinspecties uitvoeren op gebieden die van belang zijn voor het opsporen en melden van mogelijke gevaren of inbreuken op de beveiliging; maatregelen nemen om de veiligheidsnormen te maximaliseren.

 • In gebieden patrouilleren

  Patrouilleren in een bepaald gebied, uitkijken voor en reageren op verdachte en gevaarlijke situaties en communiceren met hulporganisaties.

 • Beginselen van zelfverdediging nakomen

  De beginselen eerbiedigen volgens welke een persoon slechts zo veel geweld mag gebruiken als nodig is om een aanval af te wenden. Het gebruik van dodelijk geweld is beperkt tot situaties waarin aanvallers zelf dodelijk geweld gebruiken.

 • Letten op het welzijn van de gedetineerden

  Zorgen voor het welzijn van de gevangenen met levering van primaire goederen en diensten, zoals de distributie van voedsel en kleding, het bellen van de dokter en andere zaken.

 • Conflicten hanteren

  Bemiddelen bij conflicten en gespannen situaties door te handelen tussen partijen, zoals gebruikers van diensten, belangrijke anderen zoals gezinnen, en instellingen, streven naar een overeenkomst, verzoening en oplossen van problemen.

 • Beklaagden begeleiden

  Verdachten en bekende daders begeleiden van de ene zone naar de andere, bijvoorbeeld in een gevangenis of van een cel naar een rechtszaal, om ervoor te zorgen dat ze niet ontsnappen en niet gewelddadig zijn of op een andere wijze de grenzen van het aanvaardbare gedrag overschrijden, en om te kunnen reageren op noodsituaties.

 • Personen in bedwang houden

  Personen met onaanvaardbaar gedrag, die een bedreiging vormen voor anderen en die gewelddaden uitvoeren, tegenhouden of met dwang onder controle houden ter bescherming van zichzelf en anderen.

 • Gevaren voor de veiligheid vaststellen

  Tijdens onderzoeken, inspecties of patrouilles bedreigingen voor de veiligheid opsporen en de nodige maatregelen nemen om de dreiging tot een minimum te beperken of te neutraliseren.

 • Zorgen voor de naleving van regelgeving inzake soorten wapens

  Gebruik maken van verschillende soorten vuurwapens en andere soorten wapens en de bijbehorende munitie, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.

Optionele kennis en vaardigheden

veiligheidsonderzoeken uitvoeren veiligheids- en bewakingsapparatuur bedienen kennis van menselijk gedrag gebruiken verschillende communicatiekanalen gebruiken zorgen voor de toepassing van wetten vrijetijdsactiviteiten voorstellen fouilleringen uitvoeren bijdragen aan de formulering van detentieprocedures criminologie situatieschetsen schrijven surveillancemethoden vragen beantwoorden veiligheidsmachtigingen beheren operationele communicatie onderhouden verantwoordelijkheid tonen logboeken bijhouden waakzaam zijn toezicht houden op het rehabilitatieproces

Source: Sisyphus ODB