Beroep glazenwasser

Glazenwassers gebruiken schoonmaakbenodigdheden, zoals sponzen en schoonmaakmiddelen voor het wassen van ruiten, spiegels en andere glazen oppervlakken aan zowel de binnen- als buitenkant van gebouwen. Zij gebruiken speciale ladders om hogere gebouwen schoon te maken, waarbij zij veiligheidsgordels gebruiken ter ondersteuning.

Glazenwasser: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Risicobeoordeling voor glazenwassen

  Risicobeoordelingsproces waarbij rekening wordt gehouden met alle risicofactoren, toezicht op controlemaatregelen en registratie van beoordelingen in verband met het glazenwassen.

 • Persoonlijk beschermingsmateriaal

  Soorten beschermende materialen en uitrusting voor diverse soorten taken, zoals algemene of gespecialiseerde schoonmaakactiviteiten.

 • Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen in de schoonmaakindustrie

  Preventieve en interventionele methoden die in de schoonmaakindustrie worden gebruikt ten behoeve van de gezondheid en veiligheid van alle werknemers en derden.

Vaardigheden

 • Schoonmaakmateriaal onderhouden

  De uitrusting en het materiaal dat voor schoonmaak werd gebruikt reinigen en in goede staat bewaren.

 • Raamkozijnen beschermen

  Een beschermlaag aanbrengen op de kozijnen of randen van de ramen om ze te beschermen tegen krassen of vuil.

 • Voorraad van schoonmaakmateriaal bijhouden

  De voorraad schoonmaakmateriaal bijhouden, nieuw materiaal bestellen wanneer de voorraad op is en het gebruik ervan nauwlettend te volgen om een constante voorraad aan te houden.

 • Niet-gevaarlijk afval verwijderen

  Afvoeren van afvalstoffen die geen risico voor de gezondheid en de veiligheid vormen op een wijze die in overeenstemming is met de procedures voor recycling en afvalbeheer.

 • Glazen oppervlakken reinigen

  Gebruiken van reinigingsmiddelen om alle oppervlakken die met glas zijn bedekt, met name ramen, schoon te maken.

 • Zich aan persoonlijke hygiënische normen houden tijdens het schoonmaken

  Zorg ervoor dat u bij het uitvoeren van schoonmaakwerkzaamheden, zoals voorgeschreven in de veiligheids- en gezondheidsvoorschriften van de dienst of de organisatie, zelf de nodige schone en beschermende uitrusting draagt.

 • Rapportageprocedures volgen

  De procedures voor het melden van schade, breuken en/of klachten of onenigheden aan de bevoegde toezichthoudende autoriteit toepassen en volgen.

 • Organisatorische richtlijnen in de schoonmaaksector volgen

  Alle protocollen of richtlijnen die door het bedrijf binnen uw specifieke schoonmaakgebied worden beschreven, toepassen en opvolgen. Dit kan ook inhouden dat het voorziene uniform of kledingstuk te allen tijde gedragen moet worden of dat specifieke apparatuur of materialen moeten worden gebruikt.

 • Controleprocedures voor het verwerken van gevaarlijke stoffen opvolgen

  Voldoen aan de procedures voor de controle van stoffen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid (COSHH) voor activiteiten waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn, zoals bacteriën, allergenen, afgewerkte olie, verf- of remvloeistoffen die een ziekte of letsel kunnen veroorzaken.

 • Schade aan ramen melden

  De opdrachtgever of de verantwoordelijke autoriteiten informeren over de schade die zich tijdens of voor de activiteiten van het reinigen van de ramen heeft voorgedaan.

 • Watergevoerde stangen gebruiken

  Palen gebruiken die zijn uitgerust met borstels en waterverspreidingsmechanismen om de ramen en de gevels te bereiken op hoogten.

 • Verslagen van activiteiten voltooien

  Regelmatig of punctueel een schriftelijk verslag bijhouden van de geleverde diensten, met vermelding van het aantal uitgevoerde werkuren en de handtekening.

 • Schoonmaakmaterialen klaarmaken om ramen schoon te maken

  Zorgen voor de juiste voorbereiding van de schoonmaakproducten en -apparatuur, zoals ladders, gondels en touwtoegangsapparatuur die nodig zijn om ramen op hoogte te reinigen.

 • Met chemische reinigingsmiddelen werken

  Zorg voor een correcte behandeling, opslag en verwijdering van chemische reinigingsmiddelen overeenkomstig de voorschriften.

Optionele kennis en vaardigheden

gevels van gebouwen reinigen klantendiensten veiligheidsprocedures volgen bij werken op grote hoogten afdichtingsmembranen aanbrengen risicobeheersingsmaatregelen selecteren straatmeubilair reinigen hogedrukreiniging uitvoeren professionele administratie bijhouden klein tot middelgroot bedrijf beheren beglazing restaureren specifieke plekken met de hand reinigen technische gegevensbladen lezen verkoopfacturen opstellen toezicht houden op het werk van schoonmaakpersoneel platforms voor werken op hoogte bedienen schoonmaakactiviteiten buitenshuis uitvoeren schoonmaakactiviteiten op een milieuvriendelijke manier uitvoeren dagelijks afval beheren

Source: Sisyphus ODB