Beroep graafmachinist

Graafmachinisten gebruiken graafmachines om aarde of andere materialen op te graven en te verwijderen. Zij zijn betrokken bij tal van projecten, zoals sloop- en baggerwerkzaamheden en bij het graven van gaten, funderingen en geulen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Mechanische systemen

  Mechanische systemen, met inbegrip van versnellingen, motoren, hydraulische en pneumatische systemen. Hun functies en mogelijke defecten.

 • Mechanische werktuigen

  Beschikken over inzicht in machines en instrumenten, ook van hun ontwerp, gebruikstoepassingen, reparatie en onderhoud.

 • Graaftechnieken

  De methoden voor het verwijderen van steen en grond, die gebruikt worden bij uitgravingen en de bijbehorende risico's.

Vaardigheden

 • Veiligheidsuitrusting gebruiken tijdens bouwwerkzaamheden

  Gebruiken van elementen van beschermende kleding, zoals schoenen met stalen punt en een veiligheidsbril, om de kans op ongevallen in de bouw tot een minimum te beperken en om het risico op letsel bij een ongeval te beperken.

 • Machinaal grond uitgraven

  Mechanische apparatuur gebruiken om te graven en grond te verplaatsen. Putten maken volgens plannen voor uitgravingen.

 • GPS-systemen gebruiken

  GPS-systemen gebruiken.

 • Greppels voor riolen graven

  Greppels voorbereiden voor rioolbuizen. Graaf weloverwogen volgens de plannen, en vermijd de ondergrondse infrastructuur van nutsvoorzieningen. Ondersteun de gleuf ter voorkoming van samendrukking van de rioolbuis. Vul de sleuf na installatie van de leidingen.

 • Gevaren van gevaarlijke goederen herkennen

  Zich bewust zijn van de gevaren van potentieel gevaarlijke goederen zoals vervuilende, giftige, corrosieve of explosieve materialen.

 • Zware bouwuitrusting in goede staat houden

  Vóór elk gebruik zware apparatuur voor de bouw van projecten controleren. De machines in goede staat houden, zorg dragen voor kleine reparaties en de verantwoordelijke persoon waarschuwen in geval van ernstige gebreken.

 • Op gebeurtenissen in tijdkritieke omgevingen reageren

  De situatie rondom u volgen en erop anticiperen. Snelle en passende maatregelen kunnen treffen in geval van onverwachte gebeurtenissen.

 • Graafmachines bedienen

  Het bedienen van graafmachines die worden gebruikt om materialen van het oppervlak te graven en te laden op klepwagens.

 • Machine met passende hulpmiddelen leveren

  De machine leveren met de nodige gereedschappen en artikelen voor een bepaald productiedoel.

 • Ergonomisch werken

  Ergonomische principes toepassen voor de organisatie van de werkplek en bij het manueel hanteren van uitrustingen en materialen.

 • Bouwsites inspecteren

  De gezondheid en de veiligheid tijdens het bouwproject garanderen door regelmatig de bouwplaats te inspecteren. Risico’s vaststellen die mensen in gevaar kunnen brengen of de bouwuitrusting kunnen beschadigen.

 • Bodemoppervlak vlak maken

  Veranderen van het profiel van het bodemoppervlak, door het vlak te draaien of door het te vormen naar een bepaalde helling. Verwijderen van onregelmatigheden zoals knollen, kuilen en sloten.

 • Zware constructiewerktuigen verrijden

  Beweegbare zware werktuigen besturen die in de bouw worden gebruikt. De werktuigen op diepladers laden of ze lossen. Zorgvuldig met de werktuigen op de openbare weg rijden wanneer dit nodig is.

 • Gezondheids- en veiligheidsprocedures in de bouw in acht nemen

  De relevante gezondheids- en veiligheidsprocedures in de bouw toepassen om ongevallen, verontreiniging en andere risico’s te voorkomen.

 • Schade aan infrastructuur van nutsvoorzieningen voorkomen

  Nutsbedrijven of plannen inzake de locatie van eventuele nutsvoorzieningen die een project zouden kunnen verstoren of erdoor kunnen worden geschaad raadplegen. Het nodige doen om schade te voorkomen.

Optionele kennis en vaardigheden

3d-schema's interpreteren gegevens over de voortgang van het werk bijhouden afval sorteren veiligheidsprocedures volgen bij werken op grote hoogten laadvermogen van machines bulldozers bedienen elektriciteit wegwalsen bedienen persoonlijke administratie bijhouden draagvermogen bodem testen 2d-schema's interpreteren zware constructiewerktuigen bevestigen voorraadniveaus bewaken kleine reparaties aan apparatuur uitvoeren zware constructiemachines bedienen zonder toezicht graders bedienen bouwmaterialen vervoeren tijdelijke infrastructuur op bouwsite opzetten werken in een bouwteam bouwschrapers bedienen

Source: Sisyphus ODB