Beroep griffier

Griffiers voeren administratieve en ondersteunende taken uit voor het gerecht en de rechters. Zij worden aangewezen om aanvragen voor een informele aanstelling van een persoonlijk vertegenwoordiger te aanvaarden of af te wijzen. Zij beheren rekeningen van rechtszaken en behandelen officiële documenten. De griffiers assisteren bij de uitvoering van een gerechtelijke procedure tijdens een proces, zoals het omroepen van de rechtszaken en de identificatie van de partijen, het bijhouden van nota’s en het registreren van de bevelen van de rechter.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Burgerlijk procesrecht

  De juridische procedures en normen van de rechtbanken in burgerlijke rechtszaken.

 • Boekhoudkundige technieken

  De technieken voor het registreren en samenvatten van zakelijke en financiële transacties en het analyseren, verifiëren en rapporteren van de resultaten.

 • Gerechtelijke procedures

  De voorschriften die van kracht zijn tijdens het onderzoek van een rechtszaak en tijdens een rechtszitting, en van de wijze waarop deze gebeurtenissen zich voordoen.

Vaardigheden

 • Juridische documenten opstellen

  Juridische documenten met betrekking tot een specifieke zaak opstellen en verzamelen als hulp bij een onderzoek of voor een terechtzitting, op een manier die voldoet aan de wettelijke voorschriften, en ervoor zorgen dat de gegevens naar behoren worden bijgehouden.

 • Rekeningen beheren

  De rekeningen en financiële activiteiten van een organisatie beheren, ervoor zorgen dat alle documenten correct worden bijhouden, dat alle informatie en berekeningen correct zijn en dat de juiste beslissingen worden genomen.

 • Gerechtelijke procedures registreren

  Alle gegevens registreren die nodig zijn voor het goed bijhouden van gegevens tijdens rechtszittingen, zoals de aanwezigen, de zaak, het overgelegde bewijsmateriaal, de opgelegde straf en andere belangrijke zaken die ter terechtzitting zijn aangevoerd.

 • Rechter bijstaan

  De rechter tijdens rechtszittingen bijstaan om ervoor te zorgen dat de rechter toegang heeft tot alle noodzakelijke dossiers over de zaak, om te helpen de orde te handhaven, de rechter te raadplegen en ervoor te zorgen dat de hoorzitting plaatsvindt zonder complicaties.

 • Omgaan met bewijsmateriaal

  Omgaan met bewijsmateriaal voor een zaak volgens de voorschriften, om de staat van het betreffende bewijsmateriaal niet aan te tasten en de oorspronkelijke staat en de bruikbaarheid ervan voor de zaak te waarborgen.

 • Vragen beantwoorden

  Reageren op vragen en verzoeken om informatie van andere organisaties en leden van het publiek.

 • Logboeken bijhouden

  De vereiste logboeken volgens de praktijk en in de vastgestelde formaten bijhouden.

 • Vertrouwelijkheid in acht nemen

  Zich houden aan de reeks voorschriften voor de geheimhouding van informatie, behalve aan een andere gemachtigde persoon.

Optionele kennis en vaardigheden

clientaccountstrategie ontwikkelen orde in de rechtszaal bewaren zorgen dat documenten juist worden beheerd bewijsmateriaal documenteren administratieve systemen beheren taakgegevens bijhouden technische communicatievaardigheden toepassen voldoen aan wettelijke bepalingen bewijsmateriaal verstrekken documentatie ontwikkelen conform wettelijke vereisten zorgen voor de beschikbaarheid van materiaal numerieke berekeningen maken werkschema's volgen de rekening aan het eind van de dag opmaken beheer van rechtszaken operationele communicatie onderhouden casemanagement toepassen financiële rekeningen controleren leden van de rechtbank informeren

Source: Sisyphus ODB