Beroep grimeur

Grimeurs geven bijstand aan en ondersteunen acteurs vóór, tijdens en na de opvoering en het filmen van films of televisieprogramma’s om de make-up in overeenstemming te brengen met de artistieke visie van de regisseur en het artistiek team. Zij creëren beelden en karakters door middel van make-up en prothesen. Zij onderhouden, controleren en herstellen prothesen en helpen met snelle veranderingen.  

Grimeur: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Cosmetica

  De verschillende soorten stoffen die worden gebruikt om het uiterlijk van het menselijk lichaam te verbeteren.

 • Huidtypen

  De verschillende huidtypen, zoals droog, normaal, vet en gevoelig.

 • Make-uptechnieken

  De verschillende technieken en instrumenten voor het aanbrengen van make-up.

 • Kunstgeschiedenis

  De geschiedenis van kunst en kunstenaars, de artistieke trends in de loop der eeuwen en hun eigentijdse ontwikkelingen.

Vaardigheden

 • Artistieke kwaliteit van een voorstelling beschermen

  De show observeren, anticiperen en reageren op eventuele technische problemen, zorgen voor een optimale artistieke kwaliteit.

 • Artistieke concepten omzetten in technische ontwerpen

  Samenwerken met het artistieke team om de overgang van de creatieve visie en de artistieke concepten naar een technisch ontwerp te vergemakkelijken.

 • Optredende artiesten schminken

  Gebruik van cosmetica op artiesten voor podiumuitvoeringen.

 • Persoonlijke werkomgeving voorbereiden

  Corrigeren van de instellingen of posities voor uw werkinstrumenten en aanpassen voordat met de start van de werkzaamheden wordt begonnen.

 • Veilig met chemicaliën werken

  De nodige voorzorgsmaatregelen nemen om chemische producten op te slaan, te gebruiken en te verwijderen.

 • Instructies van de regisseur volgen

  De instructies van de directeur volgen en zijn creatieve visie begrijpen.

 • Huidtype bepalen

  Bepalen welk soort huid een persoon heeft om de juiste make-up voor dat specifieke huidtype te gebruiken.

 • Zich aanpassen aan creatieve eisen van artiesten

  Werk met kunstenaars, met als doel de creatieve visie te begrijpen en zich daaraan aan te passen. Ten volle gebruik maken van uw talenten en vaardigheden om het best mogelijke resultaat te bereiken.

 • Ergonomisch werken

  Ergonomische principes toepassen voor de organisatie van de werkplek en bij het manueel hanteren van uitrustingen en materialen.

 • Prothesen repareren

  Schade aan prothesen voor optredens/voorstellingen herstellen.

 • Continuïteit in de stijl van de artiesten garanderen

  Zorg ervoor dat artiesten bij de productie van een speelfilm voortdurend worden gestyled. Zorg ervoor dat ze er hetzelfde blijven uitzien.

 • Behoefte aan technische middelen analyseren

  Een lijst van de benodigde middelen en apparatuur op basis van de technische behoeften van de productie bepalen en opmaken.

 • Artistieke concepten begrijpen

  De toelichting of demonstratie van artistieke concepten, oorsprong en processen van een artiest interpreteren en ernaar streven om zijn/haar visie te delen.

 • Werken met aandacht voor de eigen veiligheid

  De veiligheidsregels toepassen in overeenstemming met gekregen trainingen en instructies en op basis van een goed begrip van de preventiemaatregelen en van de risico's voor uw eigen gezondheid en veiligheid.

 • Snel make-up veranderen

  Snel wijzigingen aanbrengen aan de make-up van een artiest tijdens een optreden.

 • Persoonlijke professionele ontwikkeling beheren

  Verantwoordelijkheid nemen voor levenslang leren en voortdurende professionele ontwikkeling. Zich engageren in leren om de vakbekwaamheid te ondersteunen en te actualiseren. Identificeren van prioritaire gebieden voor professionele ontwikkeling op basis van reflectie over de eigen praktijk en door contact met collega's en belanghebbenden.

 • Artistieke aanpak definiëren

  Uw eigen artistieke aanpak definiëren door uw vorige werk en expertise te analyseren, de componenten van uw creatieve signatuur te identificeren en aan de hand van deze verkenningen uw artistieke visie te beschrijven.

 • Werkschema's volgen

  De opeenvolging van activiteiten beheren om binnen de overeengekomen termijnen voltooid werk af te leveren door een werkschema te volgen.

 • Scenario analyseren

  Een script analyseren door de dramaturgie, de vorm, de thema’s en de structuur van een script te onderzoeken. Zo nodig onderzoek verrichten.

 • Referentiemateriaal voor kunstwerken verzamelen

  Monsters verzamelen van de materialen die u denkt te gebruiken in het creatieproces, vooral als het gewenste kunstwerk de tussenkomst van gekwalificeerde werknemers of specifieke productieprocessen vereist.

 • Make-up testen

  Routinetests uitvoeren om te bepalen of make-upproducten adequaat zijn.

 • Artistiek werk in een context plaatsen

  Het in kaart brengen van invloeden en het plaatsen van uw werk binnen een specifieke trend die een artistiek, esthetisch of filosofisch karakter kan hebben. De ontwikkeling van artistieke trends analyseren, deskundigen in de sector raadplegen, evenementen bijwonen, enz.

 • Projecten binnen het budget afwerken

  Ervoor zorgen dat u binnen het budget blijft. Het werk en materiaal aanpassen aan het budget.

Optionele kennis en vaardigheden

werken met de cinematograaf verlichtingstechniek persoonlijke administratie bijhouden pruiken repareren tentoonstellingen presenteren deelnemen aan artistieke bemiddelingsactiviteiten werken met de belichtingsploeg onderwijsactiviteiten ontwikkelen levensechte modellen creëren een professioneel netwerk ontwikkelen artistieke projectbudgetten opstellen klant raad geven over technische mogelijkheden werken met de cameraploeg eigen werkwijze documenteren voorraad verbruiksgoederen beheren prothesen onderhouden make-upeffecten ontwerpen onderwijsmiddelen ontwikkelen zichzelf promoten beslissen over het make-upproces fotografie make-upontwerpen schetsen bodypaint aanbrengen brandpreventie uitvoeren bij optredens stylingschema's opstellen educatieve activiteiten rond kunst plannen repetities bijwonen

Source: Sisyphus ODB