Beroep Groepsleidster kinderdagverblijf

Groepsleidster kinderdagverblijf
Credits: Shutterstock.com

Een kinderverzorger zorgt voor kinderen op scholen, bedrijven, binnen huishoudens en kinderdagverblijven. Voert verschillende activiteiten uit, zoals het aankleden van kinderen, eten geven, wassen en toezicht houden wanneer ze spelen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken groepsleidster kinderdagverblijf

 • Stelt activiteitenplannen op (zowel dagelijkse als lange termijn plannen), zorgt ervoor dat er voldoende rustperiodes zijn voor de kinderen en dat de activiteiten de fysieke, emotionele en intellectuele groei van de kinderen stimuleren.
 • Organiseert activiteiten en spellen, treft de nodige voorbereidingen (incl. inrichten van de ruimte).
 • Observeert en houdt toezicht op de activiteiten van de kinderen.
 • Instrueert kinderen, bijv. m.b.t. gezondheid en dagelijke routines als eten, rusten en naar het toilet gaan.
 • Leert de kinderen te gehoorzamen en past maatregelen toe om het gedrag van kinderen te sturen, zoals het zorgen voor kleding en opruimen van speelgoed en boeken.
 • Houdt dossiers bij van individuele kinderen, inclusief dagelijkse observatieverslagen.
 • Helpt kinderen bij hun basisbehoeften, bijv. wassen, eten geven en verschonen van babies of het helpen van jonge kinderen bij dagelijkse routines zoals naar het toilet gaan, aankleden, eten en slapen gaan.
 • Maakt lichte snacks en maaltijden klaar.
 • Overlegt met ouders of voogden (bijv. tijdens informele ontmoetingen of geplande afspraken), om bijv. de voortgang en behoeften van het kind te bespreken of om suggesties te doen om het leren en de ontwikkeling van het kind te stimuleren.

Gerelateerde beroepen kinderopvang

 • Au pair
 • Babysitter
 • Groepsleidster buitenschoolse opvang
 • Kinderverzorgende thuis-opvang
 • Manager/directeur kinderdagverblijf
 • Medewerker peuterspeelzaal
 • Nanny

Source: Sisyphus ODB