Beroep groupage-expediteur

Groupage-expediteurs zijn tussenpersonen in het zeevervoer die ruimte kopen van een vervoerder en deze doorverkopen aan kleinere verladers. Zij geven cognossementen uit, publiceren tarieven en gedragen zich voor het overige als expediteurs voor zeevervoer.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Schepen toewijzen aan scheepsroutes

  Begrijpen hoe bepaalde soorten schepen verschillende soorten vracht vervoeren en op verschillende scheepvaartroutes actief zijn. Inzicht in de huidige maritieme routes om de aankomst en het vertrek van schepen vanuit havens te plannen en regelen.

 • Soorten verpakkingen die worden gebruikt bij industrieel vervoer

  Kennis van verschillende soorten verpakkingsmaterialen die voor industriële verzendingen worden gebruikt, afhankelijk van het soort goederen dat moet worden verzonden. Naleving van de voorschriften betreffende de verpakking van goederen.

 • Cartografie

  De studie van de interpretatie van de inhoud van kaarten, de metingen en de technische specificaties. 

 • Internationale tarieven

  Beschikken over kennis van internationale tarieven, belastingen of accijnzen die bij import of export moeten worden betaald voor bepaalde categorieën materialen.

 • Beginselen van het stuwen van vracht

  Inzicht in de beginselen van het stuwen van vracht. Inzicht in de procedures volgens welke containers efficiënt geladen en gelost dienen te worden, rekening houdend met de zwaartekracht tijdens het transport.

Vaardigheden

 • Vervoersactiviteiten plannen

  De mobiliteit en het vervoer voor verschillende afdelingen plannen met het oog op het best mogelijke transport van uitrustingen en materialen. Onderhandelen over de best mogelijke bezorgtarieven; verschillende biedingen vergelijken en het meest betrouwbare en kosteneffectieve bod kiezen.

 • Toegang tot verzendingstarieven hebben

  De mogelijkheid hebben om toegang te krijgen tot informatie over verzendtarieven en de informatie van verschillende aanbieders te vergelijken. Deze informatie gebruiken om biedingen voor klanten voor te bereiden.

 • Uitvoertransportactiviteiten coördineren

  Activiteiten coördineren van de uitvoertransportactiviteiten, met inachtneming van exportstrategieën en -diensten.

 • Maritiem Engels gebruiken

  Communiceren in het Engels en daarbij de taal gebruiken die in de praktijk aan boord van schepen, in havens en elders in de scheepvaartketen wordt gebruikt.

 • Betaalmethoden voor vracht beheren

  De methoden voor de betaling van de vracht beheren volgens de procedure die moet worden gevolgd voor de betaling, rond het tijdstip waarop de goederen aankomen, de douaneverplichtingen vervullen en de goederen vrijgeven.

 • Verzenddocumenten afhandelen

  Afhandelen van papierwerk dat informatie bevat over de overbrenging van goederen en die aan goederen wordt bevestigd met het oog op de verzending van goederen. Ervoor zorgen dat de identificatiegegevens volledig, zichtbaar en in overeenstemming met alle voorschriften zijn. De etiketten van het nummer van het product, de eindbestemming en de modelnummers controleren.

 • Cognossementen opstellen

  Cognossementen en bijbehorende scheepsdocumentatie opstellen overeenkomstig de douane- en wettelijke voorschriften.

 • Procedures toepassen om te verzekeren dat vracht voldoet aan de douanevoorschriften

  De verschillende procedures toepassen die vereist zijn om aan douaneverplichtingen te voldoen bij het grensoverschrijdend transport van goederen en aankomsten via havens/luchthavens of een ander logistiek knooppunt, zoals het opstellen van schriftelijke douaneaangiften. Verschillende procedures toepassen voor verschillende soorten goederen en ervoor zorgen dat de transportvoorschriften worden nageleefd.

 • Invoer-/uitvoerstrategieën ontwikkelen

  De strategieën voor import en export ontwikkelen en plannen, afhankelijk van de grootte van het bedrijf, de aard van zijn producten, expertise en zakelijke omstandigheden op de internationale markten.

 • Rapporten voor vrachtvervoer opstellen

  Rapporten over vrachtvervoer opstellen en indienen. Gedetailleerde informatie over vrachtcondities en vrachtafhandeling opnemen; indien nodig problemen melden.

 • Invoertransportactiviteiten coördineren

  Toezicht houden op importvervoersactiviteiten; optimaliseren van importprocessen en servicestrategieën.

 • Op de hoogte blijven van de huidige douanevoorschriften

  De laatste ontwikkelingen en veranderingen in de douanevoorschriften en het overheidsbeleid met betrekking tot de internationale handel volgen.

 • Invoer-/uitvoervergunningen beheren

  Zorgen voor de doeltreffende afgifte van vergunningen en licenties in het kader van in- en uitvoerprocessen.

 • Commerciële handelsdocumentatie controleren

  Bijhouden van schriftelijke gegevens met informatie over commerciële transacties zoals facturen, kredietnota's, bestellingen, verzendingen, certificaten van oorsprong.

 • Toezicht houden op de opslagvereisten van vracht

  Toezicht houden op de implementatie van de eisen in de opslag van klantenlading.

 • Zorgen voor de naleving van de regelgeving inzake vrachten

  Zorgen voor naleving van de regelgeving, voorschriften en beleid inzake vrachten; vracht veilig en schadevrij houden; zorgen voor de veiligheid van personeelsleden die de lading hanteren.

 • Vracht boeken

  Vracht boeken voor verzending met inachtneming van de specificaties van de klant.

 • Bieden op elektronische veilingen

  Offertes opstellen en indienen, rekening houdend met eventuele bijzondere voorschriften, zoals het koelen van goederen of het vervoer van potentieel gevaarlijke materialen.

 • Zendingen wegen

  Voor elke zending en voor elke zending moeten de gewichten en afmetingen per verpakking of per stuk worden berekend.

Optionele kennis en vaardigheden

verschillende communicatiekanalen gebruiken communiceren met klanten betrouwbaar handelen onderhandelen over logistieke diensten soorten zeeschepen stabiliteitsprincipes van vaartuigen beschikken over computervaardigheden

Source: Sisyphus ODB