Beroep Havenmeester zeehaven

Een havenmeester ziet toe op veiligheid, technische staat en bevaarbaarheid van een haven en het (economisch) gebruik door de scheepvaart. Dit houdt in dat een havenmeester o.a. controleert of vaargeulen diep genoeg zijn, of de kade in goede staat is en of schippers zich houden aan de regels die gelden in de haven. Het toezicht houden op de haven en de schepen/boten die aangemeerd zijn is ook een taak van de Havenmeester. Hij/zij kan daarnaast ook aangeven dat afval verwijderd moet worden, weersinformatie verschaffen of administratieve taken uitvoeren. Kortom, de havenmeester heeft veel diverse taken die de dagelijkse gang van zaken in de haven in goede banen leiden.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken havenmeester zeehaven

 • Toezien op veiligheid, technische staat, bevaarbaarheid en economisch gebruik een haven.
 • Controleren of vaargeulen diep genoeg zijn, kades goed zijn afgewerkt en of iedereen in de haven zich aan het havenreglement houdt.
 • Toezicht houden op (de conditie van) de haven en schepen/boten die daar liggen.
 • Zorgen dat de haven een schone plek is.
 • Uitvoeren van administratieve taken.

Gerelateerde beroepen directie van klein bedrijf (<50 werknemers)

 • Bedrijfsdirecteur, algemeen directeur 10-50 medewerkers
 • Manager/directeur bedrijf in olie- of gaswinning of distributie
 • Manager/directeur distributiecentrum of magazijn
 • Manager/directeur energie- of waterbedrijf
 • Manager/directeur luchthaven
 • Manager/directeur mijnbouwbedrijf
 • Manager/directeur openbaar vervoersbedrijf
 • Manager/directeur tijdschrift, krant, media
 • Manager/directeur zakelijke dienstverlening, anders
 • Plant manager mijnbouw, steenwinning

Source: Sisyphus ODB