Beroep hbo-docent

hbo-docent
Credits: Shutterstock.com

Een hbo-docent geeft les aan studenten binnen het hoger beroepsonderwijs op tal van mogelijke gebieden.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken hbo-docent

 • Maakt studiewijzers voor vakken, o.a. met informatie over roosters, de inhoud van colleges, demonstraties, werkgroepen en seminars.
 • Bereidt lesmateriaal voor, zoals syllabi, opdrachten, handouts en examens.
 • Bereidt klassikale lessen voor (bijv. colleges, demonstraties, werkgroepen, practica).
 • Verzorgt lessen, maakt gebruik van verschillende onderwijsmethoden.
 • Adviseert en begeleidt studenten individueel.
 • Beoordeelt het werk van studenten, zoals examens, opdrachten en papers.
 • Houdt toezicht op veldwerk van studenten, op stages, etc.
 • Evalueert en rapporteert over de prestaties en het gedrag van de studenten.
 • Houdt zich op de hoogte van ontwikkelingen in het vakgebied, bijv. door het lezen van actuele literatuur, te praten met collega's en deel te nemen aan professionele conferenties.
 • Neemt deel aan faculteits-/afdelingsbijeenkomsten.
 • Gaat in gesprek met bedrijven om stageplaatsen te realiseren.
 • Evalueert en herziet (zonodig) curricula, vakinhoud, lesmaterialen, onderwijsmethoden, etc.

Gerelateerde beroepen staf, management

 • Hogeschooldocent agrarische studies, natuur, dieren, milieu
 • Hogeschooldocent economische, psychologische, pedagogische vakken
 • Hogeschooldocent journalistiek, media, communicatie
 • Hogeschooldocent juridische, bestuurlijke, administratieve vakken
 • Hogeschooldocent maatschappelijk werk, sociale wetenschappen
 • Hogeschooldocent overige vakgebieden
 • Hogeschooldocent psychologie, pedagogiek
 • Hogeschooldocent talen, geschiedenis
 • Hogeschooldocent technische vakken
 • Hogeschooldocent verpleegkundige, verzorgende, paramedische vakken
 • Hogeschooldocent vrijetijd- en hotelmanagement, gastronomie
 • Hogeschooldocent welzijn, gezondheid
 • Hogeschooldocent wis-, schei- en natuurkunde, informatica, biologie
 • Manager/directeur instelling voor hoger onderwijs

Source: Sisyphus ODB