Beroep heftruckchauffeur

Heftruckchauffeurs zijn verantwoordelijk voor het bedienen van vorkheftrucks voor het plaatsen, verplaatsen, stapelen en tellen van de goederen. Zij zijn verantwoordelijk voor het veilig en efficiënt functioneren van vorkheftrucks. Bovendien voeren zij orders uit en controleren zij de juistheid van andere orders.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Soorten verpakkingen die worden gebruikt bij industrieel vervoer

  Kennis van verschillende soorten verpakkingsmaterialen die voor industriële verzendingen worden gebruikt, afhankelijk van het soort goederen dat moet worden verzonden. Naleving van de voorschriften betreffende de verpakking van goederen.

Vaardigheden

 • Databanken van magazijnen bijhouden

  Databanken van magazijnen bijhouden en toegankelijk houden voor meerdere gebruikers.

 • Goederen koppelen aan de gepaste verpakking volgens de veiligheidsprocedures

  Te verpakken goederen koppelen aan de gepaste beveiligingsuitrusting volgens passende beveiligingsprocedures.

 • Zware gewichten tillen

  Zware gewichten tillen en toepassen van ergonomische tiltechnieken om beschadiging van het lichaam te voorkomen.

 • In een logistiek team werken

  Het vermogen om met vertrouwen te werken binnen een logistiek team, waarbij elk lid van het team een rol vervult die is ontworpen om de efficiëntie van het geheel te verhogen.

 • Zendingen op tijd voorbereiden

  Producten voorbereiden voor verzending zoals gepland.

 • Zorgen voor naleving van de milieuwetgeving

  Toezicht houden op de activiteiten en taken uitvoeren in overeenstemming met de normen voor milieubescherming en duurzaamheid, en deze aanpassen in geval van wijzigingen in de milieuwetgeving. Ervoor zorgen dat de processen in overeenstemming zijn met milieuvoorschriften en beste praktijken.

 • Magazijnmaterialen gebruiken

  In staat zijn om voor het laden en de opslag laadpallets en soortgelijke gemotoriseerde magazijnuitrusting te gebruiken.

 • Goederen met precisie opslaan in magazijnen

  Goederen in het magazijn vervoeren en ze met precisie op de juiste en aangewezen locatie plaatsen om de ruimte maximaal te benutten. Hierbij vorkheftrucks of andere instrumenten gebruiken.

 • Radioapparatuur gebruiken

  Het opzetten en exploiteren van radioapparatuur en toebehoren, zoals omroepconsoles, versterkers en microfoons. Inzicht in de basiskennis van de taal van de radio-operator en, zo nodig, instructies voor de correcte bediening van de radioapparatuur.

 • Gedurende lange tijd geconcentreerd blijven

  Gedurende een lange tijd geconcentreerd blijven om een juist oordeel te kunnen vormen en de juiste beslissingen te kunnen nemen.

 • Mondelinge instructies volgen

  Het vermogen hebben om gesproken instructies van collega's te volgen. Ernaar streven om te begrijpen en te verduidelijken wat er gevraagd wordt.

 • Instructies inzake voorraadbeheer volgen

  Artikelen stapelen volgens de ontvangen voorraadinstructies.

 • Heftrucks bedienen

  Een heftruck bedienen, dit is een voertuig dat vooraan is uitgerust met een inrichting voor het hijsen of heffen en het vervoeren van zware ladingen.

 • Gevaarlijke stoffen hanteren

  Gevaarlijke materialen op een veilige manier vervoeren.

 • Materialen wegen

  Wegen van materialen en producten, het gewicht en andere relevante gegevens op etiketten of labels registreren.

 • Verkeer van goederen volgen

  Ervoor zorgen dat alle verzendingen juist en onbeschadigd zijn.

 • Werkprocedures volgen

  De procedures op het werk op een gestructureerde en systematische manier volgen.

 • Voorraden beheren

  Uitvoering van verplaatsing van verpakte en bederfelijke producten met een eerdere uiterste verkoopdatum naar de voorkant van een schap.

 • Technieken toepassen om goederen in containers te stapelen

  Technieken toepassen om goederen in containers te stapelen. Technieken gebruiken om de ruimte in de containers zo groot mogelijk te maken.

 • Voorraad overbrengen

  Verwijderen van materiaal van de ene opslaglocatie en overbrengen naar een andere opslaglocatie.

 • Alert blijven

  Te allen tijde gefocust en alert blijven; snel reageren in geval van onverwachte gebeurtenissen. Zich concentreren en niet af laten leiden bij het uitvoeren van een taak over een lange periode.

 • Apparatuur om pakketten te verwerken bedienen

  Bedienen van elektrische verpakkingsverwerkingsapparatuur en besturingssystemen.

 • Gegeven instructies volgen

  Instructies volgen om doelen te bereiken en deadlines te halen.

 • Ondernemingsbeleid toepassen

  De beginselen en regels voor de de activiteiten en processen van een organisatie toepassen.

 • Controleprocedures voor het verwerken van gevaarlijke stoffen opvolgen

  Voldoen aan de procedures voor de controle van stoffen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid (COSHH) voor activiteiten waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn, zoals bacteriën, allergenen, afgewerkte olie, verf- of remvloeistoffen die een ziekte of letsel kunnen veroorzaken.

 • Controles van vorkheftrucks uitvoeren

  Regelmatig controles van de machine uitvoeren, alvorens deze wordt gebruikt, om veilige werkomstandigheden mogelijk te maken.

 • Bestellingen selecteren voor verzending

  Selecterenvan bestellingen in magazijnen die bestemd zijn om te worden verzonden, waarbij ervoor wordt gezorgd dat correcte nummers en soorten goederen worden geladen en verzonden. Producten labelen en merken zoals gevraagd.

 • Lege pallets stapelen

  Lege pallets op de aangewezen locatie plaatsen.

 • Seinhuisinstructies volgen

  De instructies volgen voor het geven van signalen tijdens de reis. De technische taal door seingevers gebruikt begrijpen en de instructies van de seingevers volgen.

 • Voldoen aan pluknormen

  Plukactiviteiten uitvoeren op een manier die voldoet aan kwaliteitsnormen.

 • Afstanden schatten

  Het vermogen om afstanden correct te schatten om de machine zonder ongevallen te bedienen.

Optionele kennis en vaardigheden

apparatuur om barcodes te scannen gebruiken zelfvertrouwen tonen toezicht houden op reparaties aan voertuigen verreikers bedienen verschillende communicatiekanalen gebruiken magazijnbeheersystemen beheren betrouwbaar handelen materiaal onderhouden voertuigonderhoud uitvoeren

Source: Sisyphus ODB