Beroep heier

Heiers werken met een zware machine die palen in de grond heit met behulp van een geleidingsmechanisme.

Heier: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Mechanische werktuigen

  Beschikken over inzicht in machines en instrumenten, ook van hun ontwerp, gebruikstoepassingen, reparatie en onderhoud.

 • Mechanische systemen

  Mechanische systemen, met inbegrip van versnellingen, motoren, hydraulische en pneumatische systemen. Hun functies en mogelijke defecten.

 • Hijstabellen

  Begrip van de hijstabellen, die de kenmerken van de kraan in detail beschrijven en hoe het hefvermogen van de kraan varieert afhankelijk van de afstand en de hoek.

Vaardigheden

 • Heimachines met hamer bedienen

  Bediening van een heimachine die heipalen in de grond drijft door te hameren. Werken met dieselheimachines met hamers en hydraulische heimachines, die stiller zijn en geschikter zijn voor gebieden die gevoelig zijn voor lawaai of trillingen.

 • Gezondheids- en veiligheidsprocedures in de bouw in acht nemen

  De relevante gezondheids- en veiligheidsprocedures in de bouw toepassen om ongevallen, verontreiniging en andere risico’s te voorkomen.

 • Bouwsites inspecteren

  De gezondheid en de veiligheid tijdens het bouwproject garanderen door regelmatig de bouwplaats te inspecteren. Risico’s vaststellen die mensen in gevaar kunnen brengen of de bouwuitrusting kunnen beschadigen.

 • Opzetstukken voor heipaalbescherming plaatsen

  Bevestigen van een helm of huls aan een paal om de kop van de paal te beschermen tegen spanningen en impactschade en om de impactenergie van de paalaandrijving efficiënt op de paal over te brengen. Let erop dat de helm of huls niet te strak wordt bevestigd, omdat dit schade kan veroorzaken. Indien de helm een vervangbaar kunststof kussen bevat, selecteer en plaats dan het juiste kussen voor de klus.

 • Op gebeurtenissen in tijdkritieke omgevingen reageren

  De situatie rondom u volgen en erop anticiperen. Snelle en passende maatregelen kunnen treffen in geval van onverwachte gebeurtenissen.

 • Schade aan infrastructuur van nutsvoorzieningen voorkomen

  Nutsbedrijven of plannen inzake de locatie van eventuele nutsvoorzieningen die een project zouden kunnen verstoren of erdoor kunnen worden geschaad raadplegen. Het nodige doen om schade te voorkomen.

 • Veiligheidsuitrusting gebruiken tijdens bouwwerkzaamheden

  Gebruiken van elementen van beschermende kleding, zoals schoenen met stalen punt en een veiligheidsbril, om de kans op ongevallen in de bouw tot een minimum te beperken en om het risico op letsel bij een ongeval te beperken.

 • Ergonomisch werken

  Ergonomische principes toepassen voor de organisatie van de werkplek en bij het manueel hanteren van uitrustingen en materialen.

 • Betonnen heipalen in de grond slaan

  Gebruiken van een van de verschillende soorten heimachines om betonnen heipalen in de grond te heien om de structuur te stabiliseren. Ervoor zorgen dat de paal en heimachine correct worden geplaatst en de juiste hoeveelheid kracht wordt uitgeoefend om de heipaal te heien en tegelijkertijd schade en fysieke belasting te voorkomen.

 • Stalen heipalen in de grond slaan

  Gebruik maken van een van de verschillende soorten heien om palen van staal in de grond te slaan voor stabilisatiedoeleinden. Ervoor zorgen dat de positie van de heipaal en de heimachine correct is ingenomen en dat de juiste hoeveelheid kracht wordt uitgeoefend om de heipaal in de bodem te drijven en om schade en fysieke spanningen te voorkomen.

 • Zware bouwuitrusting in goede staat houden

  Vóór elk gebruik zware apparatuur voor de bouw van projecten controleren. De machines in goede staat houden, zorg dragen voor kleine reparaties en de verantwoordelijke persoon waarschuwen in geval van ernstige gebreken.

 • Zware constructiewerktuigen bevestigen

  Zware werktuigen zoals torenkranen of betonpompen voor, tijdens en na gebruik bevestigen om schade aan de machines, het personeel of de bouwplaats te voorkomen. Voorzorgsmaatregelen nemen zoals de robotarm van de betonpompen inklappen of het haakblok terug naar de giek brengen.

Optionele kennis en vaardigheden

gegevens over de voortgang van het werk bijhouden gebruik van zware constructiewerktuigen aansturen op afstand bediende uitrusting gebruiken trilheimachines bedienen draagvermogen bodem testen zware constructiewerktuigen verrijden bouwmaterialen vervoeren metaalplaten in de grond slaan kleine reparaties aan apparatuur uitvoeren tijdelijke infrastructuur op bouwsite opzetten werken in een bouwteam persoonlijke administratie bijhouden houten heipalen in de grond slaan beschermelementen aan stapels timmerhout bevestigen zware constructiemachines bedienen zonder toezicht heimachines met pers bedienen

Source: Sisyphus ODB