Beroep Heilsoldaat

Een heilsoldaat is een lid van het Leger des Heils. Hij of zij draagt de geloofsovertuiging uit en verleent directe maatschappelijke zorg aan diegenen in de samenleving die geen helper hebben zoals daklozen, prostituees, eenzamen en verslaafden. Een heilsoldaat leidt en begeleidt daarnaast individuen en groepen op levensbeschouwelijk gebied.

Heilsoldaat: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Taken heilsoldaat

  • Vertegenwoordigen van de religieuze traditie, gemeenschap en/of organisatie die hij of zij aanhangt en dit doen op een open en uitnodigende wijze.
  • Bieden van maatschappelijke ondersteuning aan hulpbehoevenden.
  • Bieden van ondersteuning bij religieuze vieringen en rituelen.
  • Organiseren, plannen en coördineren van tal van activiteiten gerelateerd aan religie.
  • Actief deelnemen aan programma's om behoeftigen van eten, kleding en onderdak te voorzien.
  • Adviseren van gemeenten en individuen over gedrag en geloof met als doel behoud en verbetering van het welbevinden van mensen.

Gerelateerde beroepen geestelijkheid

  • Geestelijke, kapelaan, pastoor, dominee, imam
  • Manager/directeur centrum religieuze activiteiten
  • Medewerker religieus centrum
  • Religieus werker, andere gebieden

Source: Sisyphus ODB