Beroep herder

Herders regelen het welzijn en de verplaatsing van dieren, met name schapen, geiten en andere grazende dieren, in allerlei omgevingen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Vaardigheden

 • Weilanden onderhouden

  Ervoor zorgen dat dieren op weiden of graaslanden voldoende voer hebben. Maatregelen nemen voor de instandhouding van de weiden, zoals weidegang bij toerbeurt.

 • Scheren organiseren

  Een schaapskooi opzetten voor het scheren van de schapen. Samenwerken met de scheerders om te voldoen aan de normen die zijn beschreven in het handboek voor het landbouwbeleid.

 • Zelfstandig werken in de agrarische sector

  Zelfstandig taken uitvoeren inzake de productie van vee en dieren door beslissingen te nemen zonder hulp van anderen. Taken afhandelen en problemen aanpakken zonder hulp van buitenaf.

 • Dieren onderzoeken

  Dieren onderzoeken als deze gekwetst of ziek zijn of een aandoening hebben. Fysieke kenmerken, zoals gewichtstoename controleren.

 • Voeding geven aan dieren

  Voedsel en water aan dieren geven. Dit omvat het bereiden van voedsel en water voor dieren en het rapporteren van eventuele veranderingen in de eet- of drinkgewoonten van dieren.

 • Medische behandelingen geven aan kuddes

  Vee medisch behandelen, een aangepaste medische behandeling geven en indien nodig geneesmiddelen en vaccinaties toedienen.

 • Zorgen voor de kudde

  Een herder heeft een zachte aanraking en een warme houding nodig om de verzorging van de schapen comfortabeler te maken.

 • Zorgen voor de veiligheid van kuddes

  Bescherm de kudde tegen wolven en andere roofdieren. Zorg dat ze geen schadelijke planten eten.

 • Dieren melken

  Koeien en andere boerderijdieren melken, handmatig of met mechanische middelen.

 • Kudde verweiden

  De dieren veilig naar een andere locatie verplaatsen. De dieren naar de graasweiden leiden, zorgen voor hun reis- en verblijfsbehoeften.

 • Dieren verweiden

  Grazende dieren tussen de weidegronden verplaatsen om ervoor te zorgen dat zij voldoende vers gras hebben om te eten.

 • Helpen bij de geboorte van dieren

  Helpen bij de geboorte van dieren en zorgen voor het pasgeboren dier.

Optionele kennis en vaardigheden

boerderijmateriaal onderhouden zorg dragen voor kaasproductie oplossingen voor problemen creëren

Source: Sisyphus ODB