Beroep Hoofd afdeling communicatie

Een hoofd afdeling communicatie plant, leidt en coördineert alle activiteiten van een afdeling communicatie. Hij/zij is verantwoordelijk voor alle (interne en externe) communicatie van een bedrijf. Een hoofd afdeling communicatie geeft leiding aan en houdt toezicht op het personeel en zorgt ook voor de werving van nieuw personeel voor deze afdeling. Hij/zij zet het strategische plan van een organisatie om in een communicatieplan en voert dit uit, zorgt er voor dat iedereen werkt in de huisstijl, hoe in de organisatie wordt omgegaan met pers en sponsors en beheert de boekhouding en budgetten. Een hoofd communicatie onderhoudt nauw contact met collega's van andere afdelingen binnen het bedrijf, maar ook media en andere belanghebbenden.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken hoofd afdeling communicatie

  • Plannen, organiseren en coördineren van alle werkzaamheden van een afdeling communicatie.
  • Werven van, leiding geven aan, trainen van en toezicht houden op het uitvoerende personeel zodat er efficiënt en volgens beleid gewerkt wordt.
  • Omzetten van strategisch beleid in concrete communicatieplannen en dit uitvoeren, bijv. omgang met pers.
  • Beheren en coördineren van de boekhouding en budgetten.
  • Onderhouden van contacten met collega's van andere afdelingen en externen zoals de media.
  • Zorgdragen voor een goede interne en externe communicatie van het bedrijf, bijv. werken in één huisstijl.
  • Overleggen met collega-directeuren van andere afdelingen.

Gerelateerde beroepen afdelingsmanager

  • Hoofd afdeling, anders
  • Manager/directeur weg-, rail-, luchtvervoersbedrijf

Source: Sisyphus ODB