Beroep hoofd huishoudelijke dienst

Hoofden huishoudelijke dienst zijn belast met het toezicht op en de coördinatie van de dagelijkse bedrijfsvoering van de horecabedrijven omtrent reiniging en huishoudelijke taken.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Vaardigheden

 • Leiding geven aan personeel

  Werknemers en ondergeschikten beheren, die in een team of individueel werken, om hun prestaties en bijdrage te maximaliseren. Hun werkzaamheden en activiteiten plannen, instructies geven, de werknemers motiveren en aansturen om de doelstellingen van de onderneming te bereiken. Monitoren en meten hoe een werknemer zijn verantwoordelijkheden nakomt en hoe goed deze activiteiten worden uitgevoerd. Gebieden voor verbetering identificeren en suggesties doen om dit te verwezenlijken. Leiding geven aan een groep mensen om hen te helpen doelstellingen te bereiken en een doeltreffende werkrelatie tussen het personeel behouden.

 • Dienstroosters opstellen

  Plannen van de tijd en diensten van het personeel om de eisen van het bedrijf te weerspiegelen.

 • Budgetten beheren

  De budgetten plannen en monitoren en hierover verslag uitbrengen.

 • Beoordelen of een ruimte schoon is

  De netheid van de gebieden beoordelen om ervoor te zorgen dat zij voor de klanten schoon en presenteerbaar zijn.

 • Toezicht houden op het schoonmaken

  Toezicht houden op de dagelijkse dienstverlening en het schoonmaken van de kamers en de openbare ruimten om de continuïteit van de exploitatie te waarborgen.

 • Naleving van gezondheids- veiligheids- en hygiënenormen waarborgen

  Toezicht houden op alle personeelsleden en processen om te voldoen aan de normen op het gebied van gezondheid, veiligheid en hygiëne. De afstemming van deze vereisten op de gezondheids- en veiligheidsprogramma’s van de onderneming melden en ondersteunen.

 • Onderhoudswerkzaamheden beheren

  Toezicht houden op de onderhoudswerkzaamheden, ervoor zorgen dat het personeel de procedures volgt en zorgen voor routinematige en periodieke renovatie- en onderhoudswerkzaamheden.

 • De herdecoratie van een horecagelegenheid coördineren

  Een leidende rol vervullen in de herinrichting van de horecasector door de ontwikkeling van de decoratie, weefsels en textiel tot op heden voort te zetten en de nodige veranderingen door te voeren om aan de veranderende wensen en verwachtingen te voldoen.

 • Klachten van klanten afhandelen

  Klachten en negatieve feedback van klanten beheren om problemen aan te pakken en, zo nodig, te zorgen voor een snel herstel van de dienstverlening.

 • Voorraadniveaus bewaken

  Beoordelen hoeveel voorraad er wordt gebruikt en bepalen wat moet worden besteld.

 • Klantenservice verlenen

  Het behouden van de hoogst mogelijke klantenservice en ervoor zorgen dat de klantenservice te allen tijde op professionele wijze wordt verleend. Helpen om klanten of deelnemers zich op hun gemak te laten voelen en speciale vereisten ondersteunen.

 • Begroting van sociale dienstverleningsprogramma’s beheren

  Het plannen en beheren van begrotingen voor sociale diensten, waaronder programma's, apparatuur en ondersteunende diensten.

 • Rapporten presenteren

  Tonen van resultaten, statistieken en conclusies op een transparante en eenvoudige manier aan een publiek.

 • Horecaproducten aanschaffen

  Goederen of diensten van een externe bron kopen.

 • Samenwerking tussen de verschillende afdelingen waarborgen

  De communicatie en de samenwerking met alle entiteiten en teams in een bepaalde organisatie waarborgen, in overeenstemming met de bedrijfsstrategie.

 • Apparatuurinspecties beheren

  Toezicht houden op formele of officiële inzichten en onderzoeken om de goederen en apparatuur regelmatig te testen en te inspecteren.

 • Gezondheids-, veiligheids- en hygiënewetgeving op het gebied van voedsel naleven

  De veiligheid en de hygiëne van levensmiddelen in acht nemen bij de bereiding, vervaardiging, verwerking, opslag, distributie en levering van levensmiddelen.

 • Schoonmaakwerkzaamheden beheren

  Toezicht houden op de schoonmaakactiviteiten van de medewerkers.

 • Werknemers opleiden

  Werknemers leiden en begeleiden via een proces waarbij hen de nodige vaardigheden worden aangeleerd voor de baan. Activiteiten organiseren bedoeld om het werk en de systemen voor te stellen of om de prestaties van individuen en groepen te verbeteren in organisatorische omgevingen.

Optionele kennis en vaardigheden

analytisch denken kamers onderhouden huidige praktijken proberen te innoveren gasten begroeten met chemische reinigingsmiddelen werken meerdere taken tegelijkertijd uitvoeren werk voor speciale evenementen controleren behoeften van klanten identificeren diensten op een flexibele manier uitvoeren personeel stimuleren bij schoonmaakwerkzaamheden voorraadrotatie beheren openbare ruimte schoonmaken werkprocedures ontwikkelen veiligheids- en bewakingsapparatuur bedienen

Source: Sisyphus ODB