Beroep hoofdbanketbakker

Hoofdbanketbakkers zijn verantwoordelijk voor het beheer van personeel van de banketbakkerij en voor de bereiding, het koken en de presentatie van desserts, zoetigheden en gebak. 

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Opslag van voedingsmiddelen

  De juiste omstandigheden en methoden om voedsel te bewaren om te voorkomen dat het bederft, rekening houdend met vochtigheid, licht, temperatuur en andere omgevingsfactoren.

Vaardigheden

 • Toezicht houden op de voedselkwaliteit

  Toezicht houden op de kwaliteit en veiligheid van het voedsel dat aan bezoekers en klanten wordt geserveerd volgens de voedingsnormen.

 • Opwarmtechnieken gebruiken

  Opwarmtechnieken toepassen, waaronder stomen, koken of bain marie.

 • Prijzen op het menu bepalen

  De prijzen van hoofdgerechten en andere items in het menu vastleggen. Ervoor zorgen dat ze betaalbaar blijven, binnen de begroting van de organisatie.

 • Menu's plannen

  De menu’s organiseren, rekening houdend met de aard en de stijl van de inrichting, de feedback van de klant, de kosten en de seizoensgebondenheid van de ingrediënten.

 • Klachten van klanten afhandelen

  Klachten en negatieve feedback van klanten beheren om problemen aan te pakken en, zo nodig, te zorgen voor een snel herstel van de dienstverlening.

 • Taarten bakken en versieren voor speciale gelegenheden

  Bereiden van taarten voor speciale gelegenheden zoals bruiloften en verjaardagen.

 • Technieken voor culinaire afwerking toepassen

  Technieken voor culinaire afwerking toepassen zoals garneren, versieren, dresseren, glazuren, presenteren en portioneren.

 • Innovatieve desserts creëren

  Ontwikkelen van nieuwe desserts die passen bij de huidige gerechten en drankenmenu's.

 • De kosten van benodigde voorraden inschatten

  De bedragen en kosten van de benodigde voorraden, zoals van voedingsmiddelen en ingrediënten, proberen in te schatten.

 • Doelstellingen voor de middellange en lange termijn plannen

  Langetermijndoelstellingen en korte- tot kortetermijndoelstellingen plannen door middel van effectieve plannings- en afstemmingsprocessen op middellange termijn.

 • Banketgebak decoreren voor speciale gelegenheden

  Banketgebak verfraaien voor speciale gelegenheden zoals bruiloften en verjaardagen.

 • Inkoopactiviteiten beheren

  Het bestellen van diensten, apparatuur, goederen of ingrediënten, het vergelijken van kosten en het controleren van de kwaliteit om de organisatie optimaal te laten renderen.

 • Personeel aanwerven

  Nieuwe werknemers in dienst nemen door omvang van de functie weer te geven, reclame, afnemen van sollicitatiegesprekken en selecteren van personeel in overeenstemming met het beleid van de onderneming en de wetgeving.

 • De werkomgeving veilig hygiënisch en beveiligd houden

  Behouden van gezondheid, hygiëne, veiligheid en beveiliging op de werkplek in overeenstemming met de relevante regelgeving.

 • Doelstellingen op middellange termijn beheren

  Monitoren van schema's op middellange termijn met begrotingsramingen en afstemming op kwartaalbasis.

 • Afval verwijderen

  Afval verwijderen overeenkomstig de wetgeving, met inachtneming van de milieu- en bedrijfsverantwoordelijkheden.

 • Kooktechnieken gebruiken

  Kooktechnieken gebruiken zoals grillen, frituren, koken, stoven, pocheren, bakken of braden.

 • Dienstroosters opstellen

  Plannen van de tijd en diensten van het personeel om de eisen van het bedrijf te weerspiegelen.

 • Voedselbereidingsplek overhandigen

  Het keukengedeelte achterlaten in omstandigheden die veilige en betrouwbare procedures volgen, zodat het klaar is voor de volgende dienst.

 • Voor regelmatig onderhoud van keukenmateriaal zorgen

  Garanderen van coördinatie en toezicht op reiniging en onderhoud van keukenapparatuur.

 • Toezicht houden op het gebruik van keukenapparatuur

  Letten op het juiste gebruik van keukenapparatuur, zoals messen, kleurgecodeerde snijplanken, emmers en doeken.

 • Normen voor persoonlijke hygiëne handhaven

  De onberispelijke normen voor persoonlijke hygiëne in stand houden en zorgen voor een net voorkomen.

 • Budgetten beheren

  De budgetten plannen en monitoren en hierover verslag uitbrengen.

 • Leiding geven aan personeel

  Werknemers en ondergeschikten beheren, die in een team of individueel werken, om hun prestaties en bijdrage te maximaliseren. Hun werkzaamheden en activiteiten plannen, instructies geven, de werknemers motiveren en aansturen om de doelstellingen van de onderneming te bereiken. Monitoren en meten hoe een werknemer zijn verantwoordelijkheden nakomt en hoe goed deze activiteiten worden uitgevoerd. Gebieden voor verbetering identificeren en suggesties doen om dit te verwezenlijken. Leiding geven aan een groep mensen om hen te helpen doelstellingen te bereiken en een doeltreffende werkrelatie tussen het personeel behouden.

 • Keukenapparatuur op de juiste temperatuur houden

  De koeling en opslag van apparatuur op de juiste temperatuur houden.

 • Inkomsten beheren

  De inkomsten beheren, met inbegrip van de bewaring van deposito’s, de behandeling van contant geld en de levering van deposito’s aan de bank.

 • Op de hoogte blijven van trends op het gebied van uit eten gaan

  De trends in het koken en uit eten volgen door een aantal bronnen te controleren.

 • Voorraadrotatie beheren

  Toezien op de voorraadniveaus, met aandacht voor vervaldata om het voorraadverlies te verminderen.

 • Gezondheids-, veiligheids- en hygiënewetgeving op het gebied van voedsel naleven

  De veiligheid en de hygiëne van levensmiddelen in acht nemen bij de bereiding, vervaardiging, verwerking, opslag, distributie en levering van levensmiddelen.

 • Goederen bestellen

  Producten bestellen bij relevante leveranciers om te beschikken over aantrekkelijke en winstgevende producten voor verkoop.

Optionele kennis en vaardigheden

recepten samenstellen werknemers opleiden leveringen bij ontvangst controleren hapjes bereiden levensmiddelen aantrekkelijk presenteren veiligheids- en bewakingsapparatuur bedienen bakkerijproducten bereiden klanten helpen gereedschappen voor het snijden van voedsel gebruiken desserts bereiden klanten adviseren over menu's voor speciale gelegenheden en evenementen rauw voedsel opslaan

Source: Sisyphus ODB