Beroep hoofdconducteur

Hoofdconducteurs zijn verantwoordelijk voor de veilige uitvoering van alle operationele taken aan boord van treinen buiten de bestuurderscabine, zoals het toezicht op het veilig openen en sluiten van de deuren van de trein. Zij zien toe op en zorgen voor de voortdurende zorg van de veiligheid van de passagiers, met name in het geval van technische incidenten en noodsituaties. Zij zorgen voor de operationele communicatie aan de bestuurder en de treindienstleiding, zoals gedefinieerd in de operationele voorschriften. In het geval van verschillende personeelsleden die instaan voor de trein, houden zij toezicht op het team van conducteurs. Zij verstrekken ook commerciële activiteiten zoals ticketcontrole en -verkoop, en bieden ondersteuning en informatie aan passagiers en verstrekken gastronomische diensten.  

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Kaderwetgeving inzake spoorwegen

  Kennis van de kaderwetgeving op het gebied van het spoorvervoer en deze toepassen waar de eisen voor de spoorwegen in de EU zijn vastgesteld. Kennis van de wetgeving die van toepassing is op het gebied van grensoverschrijdend goederenvervoer.

 • Regelgeving inzake trambanen

  Ken de voorschriften betreffende trambanen en pas deze voorschriften toe bij de dagelijkse tramvervoersoperaties. Zorg ervoor dat aan de normen wordt voldaan met betrekking tot het waarborgen van het welzijn van de passagiers en de trammaatschappij.

 • Treinroutes

  Kennis hebben van de hoofdroutes van treinen en snel naar relevante informatie zoeken om de vragen van de klant te beantwoorden. Advies geven over mogelijke kortere wegen en routeopties.

 • Regelgeving inzake passagiersvervoer

  Kennis van conventies en regelingen voor het vervoer van passagiers.

Vaardigheden

 • Communiceren met klanten

  Reageren op en communiceren met klanten op de meest efficiënte en geschikte manier om hen in staat te stellen toegang te krijgen tot de gewenste producten of diensten, of andere hulp die zij nodig kunnen hebben.

 • Openen en sluiten van treindeuren controleren

  Het openen en sluiten van treindeuren controleren tijdens het stoppen. Veiligheidsmaatregelen garanderen en handhaven voor passagiers die de trein in- en uitstappen. Ervoor zorgen dat de apparatuur, de treindeuren en de bedieningselementen goed functioneren.

 • Verschillende talen spreken

  Vreemde talen onder de knie krijgen om te kunnen communiceren in een of meer vreemde talen.

 • Kleine betalingen afhandelen

  Kleine bedragen voor kleine uitgaven en voor transacties die nodig zijn voor de dagelijkse leiding van een bedrijf afhandelen.

 • Gedrag van reizigers tijdens noodsituaties onder controle houden

  Weten hoe levensreddende uitrusting in noodsituaties moet worden gebruikt. Bijstand verlenen bij lekkages, botsingen of branden en helpen bij de evacuatie van passagiers. Kennis hebben van crisis- en crowdmanagement en eerste hulp verstrekken aan boord.

 • Elektronische betalingsterminals bedienen

  Elektronische betalingsterminals bedienen voor het innen van betalingen van krediet- of debetkaarten van reizigers.

 • Treinkaartjes verkopen

  Treinkaartjes verkopen, rekening houdend met de beschikbare bestemmingen, dienstregelingen en kortingen. De geldigheid van diverse tickets nauwkeurig controleren.

 • Omgaan met stressvolle situaties

  Omgaan met stressvolle situaties op de werkplek door adequate procedures te volgen, rustig en effectief te communiceren en nuchter te blijven bij het nemen van beslissingen.

 • Reizigers met een handicap helpen

  Gebruiken van passende veiligheidsprocedures voor het bedienen van liften en het beveiligen van rolstoelen en andere hulpmiddelen, terwijl u reizigers met een lichamelijke handicap helpt.

 • Treinkaartjes in rijtuigen controleren

  Controleren van kaartjes en reisdocumenten tijdens het lopen door de rijtuigen tijdens de reis. Tijdens de inspecties de fysieke stabiliteit en de servicegerichtheid in stand houden.

 • Wagons controleren

  De treinwagons controleren om te zorgen voor netheid voor het begin van de treinreis. Ervoor zorgen dat de (eventuele) diensten aan boord en het vermaak (indien van toepassing) naar behoefte functioneren.

 • Informatie verstrekken aan reizigers

  Passagiers op een beleefde en efficiënte manier de juiste informatie verstrekken; de juiste etiquette gebruiken om reizigers met een lichamelijke beperking te helpen.

 • Door reizigers gegeven informatie doorgeven

  De door de passagiers verstrekte informatie doorsturen naar de leidinggevenden. Het interpreteren van de claims van passagiers en de follow-up van de verzoeken.

 • Vragen over treinvervoerdiensten beantwoorden

  Alle eventuele vragen van klanten over treinvervoerdiensten beantwoorden. De conducteur moet over een brede kennis beschikken van tarieven, dienstregelingen, treindiensten, wachtwoorden, webservices, enz.

 • Zorgen voor de implementatie van veilige rijpraktijken

  Principes en normen voor veilig rijden vaststellen bij het personeel. Informatie aan het personeel geven over veilig rijgedrag en ervoor zorgen dat het persoon deze informatie gebruikt bij het uitvoeren van transportactiviteiten.

 • Reizigers bijstaan in noodsituaties

  Treinreizigers bijstaan in noodsituaties, door specifieke procedures te volgen om hun veiligheid te waarborgen; de schade die veroorzaakt kan worden door onvoorziene situaties tot een minimum beperken.

 • Treindienstregelingen controleren

  Ervoor zorgen dat de dienstregeling van de trein wordt gevolgd; treinen mogen het station niet te laat of te vroeg verlaten. Vertrek en aankomst van treinen monitoren en regelen om te voorkomen dat treinen te laat of te vroeg aankomen.

 • Zorgen voor het comfort van de reizigers

  Zorg voor de veiligheid en het comfort van de treinreizigers; help passagiers om in en uit de trein te stappen met, indien nodig,gebruik van mechanische hulpmiddelen. Reageren op verzoeken van passagiers en streven naar maximale tevredenheid van de klant.

 • Spoorcommunicatiesystemen bedienen

  Spoorcommunicatiesystemen bedienen, mededelingen doen via het omroepsysteem of communiceren met de centrale treinadministratie.

 • Duidelijk communiceren met reizigers

  Praat duidelijk tijdens mededelingen aan reizigers; deel de informatie met betrekking tot hun route mee. Zorg voor mededelingen aan de passagiers bij het naderen van de voorgeschreven bestemming.

 • Zorg dragen voor eigendommen van reizigers

  Zorg dragen voor de eigendommen van reizigers; verleen bijstand aan ouderen of reizigers met fysieke problemen door het vervoeren van hun bagage.

Optionele kennis en vaardigheden

verschillende communicatiekanalen gebruiken betrouwbaar handelen

Source: Sisyphus ODB