Beroep Hoofdverpleegkundige

Hoofdverpleegkundige
Credits: Shutterstock.com

Leidinggevende verpleegkundigen zijn verantwoordelijk voor het bevorderen en herstellen van de gezondheid van patiënten, het stellen van diagnoses en het verlenen van zorg in geavanceerde omgevingen, het coördineren van zorg binnen gebieden van chronisch ziektebeheer, het verlenen van geïntegreerde zorg en het begeleiden van toegewezen teamleden. Leidinggevende verpleegkundigen zijn algemeen verpleegkundigen die beschikken over een deskundige kennisbank, complexe besluitvormingsvaardigheden en klinische competenties voor een uitgebreide klinische praktijk op hoog niveau.

Hoofdverpleegkundige: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Taken hoofdverpleegkundige

 • Geeft leiding aan verpleegkundigen en ander ziekehuispersoneel binnen de afdeling.
 • Monitort/houdt zicht op symptomen en veranderingen in de gesteldheid van de patiënten.
 • Stelt gezondheidsproblemen en de behoeften en wensen van patiënten vast.
 • Ontwikkelt, implementeert en evalueert verpleegplannen.
 • Legt medische dossiers aan en houdt deze bij.
 • Ondersteunt de zorgvrager bij de algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL).
 • Dient medicaties toe; oraal, rectaal, subcutaan, intramusculair.
 • Bereidt patiënten voor op operaties en assisteert bij onderzoek en behandelingen.
 • Monitort (de werking van) medische apparatuur die wordt gebruikt ten behoeve van de zorg voor en behandeling van patiënten en verricht zonodig aanpassingen.
 • Coördineert de werkzaamheden en stemt deze af met het zorgteam.
 • Ziet toe op de kwaliteit van de patiëntenzorg.
 • Leidt de afdeling, bijvoorbeeld met betrekking tot personeelszaken, financiën en de toewijzing van bedden.

Gerelateerde beroepen verpleegkundige

 • Ambulanceverpleegkundige
 • Bedrijfsverpleegkundige
 • IC verpleegkundige
 • Kinderverpleegkundige
 • OK verpleegkundige
 • Particulier verpleegkundige
 • Psychiatrisch verpleegkundige
 • Schoolverpleegkundige
 • Verpleegkundige (hbo)
 • Verpleegkundige (mbo)
 • Verpleegkundige, anders
 • Wijkverpleegkundige
 • Ziekenverzorgende, verpleeghulp

Source: Sisyphus ODB