Beroep houthandelaar

Houthandelaren beoordelen de kwaliteit, kwantiteit en marktwaarde van hout en houtproducten voor de handel. Zij organiseren de verkoop van nieuw hout en kopen houtvoorraden aan.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Timmerhoutproducten

  Belangrijkste eigenschappen, voordelen en beperkingen van de diverse houtsoorten en -producten die in een bedrijf worden verkocht en waar deze informatie beschikbaar is.

Vaardigheden

 • Houtbestellingen beheren

  Ervoor zorgen dat goederen in voorraad zijn en toegankelijk zijn zodat ze kunnen worden verzonden. De bijzondere eisen voor het laden of het vervoer in verband met het samenstellen van bestellingen in kaart brengen. Controleer en bevestig eventuele eisen om de toestand van de goederen te behouden terwijl de bestelling wordt samengesteld. De bestellingen samenstellen met het juiste type en hoeveelheid van goederen. Bestellingen labelen volgens organisatorische procedures.

 • Prijzen van houtproducten bestuderen

  Op de hoogte zijn van de huidige marktstudies en -prognoses met betrekking tot vraag, aanbod, handel en prijzen van hout en aanverwante producten.

 • Teruggebrachte houtproducten verwerken

  De aard, hoeveelheid en conditie van de teruggebrachte goederen bevestigen. Aan de klant de reden vragen waarom de goederen worden teruggebracht. Alle relevante details verstrekken en het voorraadbeheersysteem actualiseren. Teruggebrachte goederen inspecteren om de reden te bevestigen waarom de goederen zijn teruggebracht. De goederen naar de juiste plaats brengen en ervoor zorgen dat zij gescheiden worden gehouden van de normale voorraad.

 • Bomen inspecteren

  Boominspecties en -onderzoeken uitvoeren.

 • Producten op houtbasis beheren

  De belangrijkste soorten houtproducten vaststellen die in uw bedrijf moeten worden ontvangen. Houtproducten een veilige manier stapelen en opslaan, in overeenstemming met de procedures van het bedrijf.

 • Over prijzen onderhandelen

  Een overeenkomst over de prijs van de aangeboden producten of diensten regelen.

 • Verwerkt hout in een commerciële omgeving verkopen

  Controleren of het verkoopgebied zich in een geschikte staat voor de afnemers bevindt en of het bestand en de materialen zich in een geschikte staat bevinden om te worden verkocht.

 • Hout inspecteren

  Inspecteren van de locaties van de houtverkoop en de herbebossing met het oog op de naleving van de vergunningen en voorschriften.

 • Kwaliteit van grondstoffen controleren

  Controleren van de kwaliteit van de basismaterialen die worden gebruikt voor de productie van halffabrikaten en eindproducten door een aantal van de kenmerken ervan te beoordelen en, indien nodig, monsters te nemen die moeten worden geanalyseerd.

 • Technische rapporten schrijven over bomen

  Opstellen van schriftelijke adequate rapporten over onderwerpen die met bomen te maken hebben, voor partijen zoals ingenieurs, advocaten, of hypotheek- en verzekeringsmaatschappijen, bijvoorbeeld als de wortels van de bomen problemen veroorzaken voor de integriteit van gebouwen en infrastructuur.

 • Advies geven over houtproducten

  Gebruik maken van passende ondervragingstechnieken om informatie van klanten te verkrijgen en de klanten adviseren over de geschikte toepassingen voor de verschillende producten in de organisatie. De klant adviseren over de soorten kleefmiddelen die worden gebruikt. De beperkingen van producten aan afnemers toelichten.

 • Budgetten beheren

  De budgetten plannen en monitoren en hierover verslag uitbrengen.

 • Houtvoorraden beheren

  Inspecteren van de voorraad om uit te vinden hoeveel er nog over is. Beschadigde, defecte of verouderde items identificeren en deze naar de juiste locatie verplaatsen. Voorraadrotatiemethoden volgen om ervoor te zorgen dat de voorraad effectief wordt gebruikt. De goederen op een veilige en goedgekeurde manier behandelen.

 • Hout beheren

  Identificeren van de belangrijkste houtsoorten die bij uw bedrijf in ontvangst moeten worden genomen. Stapelen en veilig bewaren van hout en volgens de bedrijfsprocedures.

 • Aankoopactiviteiten in de houtindustrie uitoefenen

  Het uitvoeren van aankoopoperaties in het kader van de persoonlijke verantwoordelijkheid en met inachtneming van de productie-efficiëntie en de bedrijfsdoelstellingen.

Optionele kennis en vaardigheden

verkoopstrategieën ten uitvoer brengen houtkapactiviteiten controleren verkoop van hout coördineren gezondheid van bossen controleren voldoen aan de gedragscode inzake hout landmetingen uitvoeren scheiden en stapelen van stammen uitvoeren bosbouwmachines bedienen bossen beheren advies geven over houtkap kaarten lezen houtproducten verpakken behandelingsresultaten rapporteren niches in de markt identificeren marketingstrategieën implementeren productiviteit van bossen controleren in een bosbouwteam werken verzamelde onderzoeksgegevens verwerken klanttevredenheid garanderen

Source: Sisyphus ODB