Beroep hovenier

hovenier
Credits: Shutterstock.com

Hoveniers plannen, bouwen, renoveren en onderhouden parken, tuinen en openbare groenvoorzieningen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken hovenier

 • Bereidt het terrein voor, bijv. bodem voorbereiden, waterafvoer installeren, grond nivelleren, etc.
 • Plant bomen, hagen, tuinplanten, gras, etc.
 • Maakt tuinelementen, zoals bijv. paden, terrassen, muren, rotspartijen, vijvers of andere waterelementen, omheiningen en afsluitingen.
 • Controleert de gezondheid van planten en bomen, identificeert en behandelt onkruid, plagen of ziektes, en brengt mulch of meststof aan.
 • Snoeit en trimt bomen, struiken en hagen, plaatst plantsteunen en plantbescherming.
 • Rolt, maait en lucht gazons en boordt graskanten af.
 • Kweekt planten van zaad of stekken.
 • Installeert, bedient en onderhoudt irrigatiesystemen.
 • Maakt (delen van) tuinen (bijv. paden) schoon, bijv. door bladeren op te ruimen, sneeuw en afval te verwijderen etc.
 • Onderhoudt en repareert tuingereedschappen, -uitrusting en -structuren.
 • Adviseert klanten over tuinonderhoud en beantwoordt vragen.

Gerelateerde beroepen tuinbouw, tuinieren

 • Bloembinder
 • Bloemschikker, bloemsierkunstenaar (excl. verkoop)
 • Greenkeeper golfbaan
 • Hulpkracht hovenier, groen, terreinverzorging
 • Kweker bloemen, planten, bloembollen
 • Landschapsarchitect
 • Medewerker kwekerij bloemen, planten, bloembollen
 • Medewerker plantsoenendienst, hoveniersbedrijf
 • Medewerker terreinverzorging sportvelden, tennisbanen
 • Meewerkend voorman kwekerij bloemen, planten, bloembollen
 • Meewerkend voorman plantsoenendienst, hoveniersbedrijf
 • Toezichthouder begraafplaats
 • Tuinarchitect
 • Tuinbouwkundige

Kennis

 • Snoeiwijzen

  Verschillende vormen van snoeien van bomen, zoals uitdunning, verwijdering, enz.

 • Materialen voor tuininrichting

  Informatiedomein dat zich focust op bepaalde benodigde materialen, zoals hout en spaanders, cement, keien en aarde, voor landschapsarchitectuur.

 • Tuinbouwbeginselen

  De standaard tuinbouwpraktijken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot planten, snoeien, corrigerend snoeien en bemesten.

 • Bestrijding van plantenziekten

  Soorten en kenmerken van ziekten in planten en gewassen. Verschillende soorten controlemethoden, activiteiten waarbij gebruik wordt gemaakt van conventionele of biologische methoden, rekening houdend met het type plant of gewas, de milieu- en klimaatomstandigheden en de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften. Opslag en behandeling van producten.

 • Ecologie

  Het onderzoek naar de wisselwerking tussen organismen en hun relatie met de omgeving.

 • Ongediertebestrijding bij planten

  Soorten en kenmerken van ongedierte bij planten en gewassen. Verschillende soorten ongediertebestrijdingsmethodes, activiteiten waarbij gebruik wordt gemaakt van conventionele of biologische methoden, rekening houdend met het type plant of gewas, omgevings- en klimaatomstandigheden en gezondheids- en veiligheidsvoorschriften. Opslag en behandeling van producten.

 • Ontwerpbeginselen

  Aspecten van een ontwerp, waaronder eenheid, schaal, verhouding, evenwicht, symmetrie, ruimte, vorm, textuur, kleur, licht, schaduw en congruentie en de toepassing ervan in de praktijk.

 • Beginselen van tuinaanleg

  Beginselen en technieken ter voorbereiding van een terrein voor de bouw van houten en gemetselde terrassen, omheiningen en grondoppervlakken. Dit omvat informatie over de wijze waarop de locatie, de stenen en tegels kunnen worden gemeten en gepland.

 • Plantensoorten

  De verscheidenheid aan planten, bomen en struiken en hun specifieke kenmerken. 

 • Snoeitechnieken

  De technieken voor het selectief verwijderen van delen van bomen en planten om de groei en de regeneratie te bevorderen.

 • Milieuwetgeving inzake landbouw en bosbouw

  Bekendheid met milieuwetgeving, beleid en beginselen die relevant zijn voor land- en bosbouw. Kennen van de effecten van lokale landbouwmethoden en -praktijken op het milieu. Middelen om de productie aan te passen aan nieuwe milieuvoorschriften en nieuw milieubeleid.

Vaardigheden

 • Materiaal voor tuinaanleg gebruiken

  Verschillende soorten apparatuur voor landschapsinrichting bedienen, zoals kettingzagen, lijntrimmers, frezen, graafmachines, bobcats, kantafwerkers, maaimachines, blazers, dumptrailers, frezen, zooiensnijders, onkruideters, plantenboren en boormachines.

 • Groene planten planten

  Handmatig of met behulp van gronduitrusting zaadjes planten.

 • Bomen verzorgen

  Struiken en hagen planten, bemesten en snoeien. Bomen onderzoeken om hun toestand te beoordelen en de behandeling te bepalen. Acties ondernemen om insecten, schimmels en ziekten die schadelijk zijn voor bomen te elimineren, helpen bij het voorgeschreven verbranden, en acties ondernemen om erosie te voorkomen.

 • Planten kweken

  Uitvoeren van plantenkweekactiviteiten. Uitvoeren van groeibeheersing, rekening houdend met de vereiste voorwaarden en condities voor een specifiek planttype.

 • Bestrijdingsactiviteiten uitvoeren met betrekking tot ziekten en plagen

  Bestrijdingsactiviteiten uitvoeren met betrekking tot ziekten en plagen met behulp van conventionele of biologische methoden rekening houdend met klimaat, plant- of gewastype en voorschriften op het vlak van gezondheid, veiligheid en milieu. Pesticiden bewaren en hanteren in overeenstemming met de aanbeveling en de wetgeving.

 • Chemische producten voor bodem en planten beheren

  Het hanteren van chemische producten voor bodem en planten, dit omvat het schoonmaken van de apparatuur die wordt gebruikt voor het verspreiden en sproeien, het mengen van chemische stoffen, het bereiden van pesticiden en onkruidbestrijdingsmiddelen om te sproeien, het bereiden van meststoffen voor verspreiding.

 • Tuingereedschap gebruiken

  Gebruiken van tuinuitrusting, zoals snoeischaren, sproeiers, maaiers, kettingzagen, in overeenstemming met gezondheids- en veiligheidsvoorschriften.

 • Planten telen

  De teelactiviteiten uitvoeren door passende teelmethoden toe te passen, zoals geënte vermeerdering of generatieve vermeerdering rekening houdend met het soort plant. Het teelbeheer uitvoeren met inachtneming van de vereiste voorwaarden voor een specifiek plantentype.

 • Planten verzorgen

  De behoefte aan verzorgende activiteiten bepalen en de verzorging uitvoeren door de planten en de bomen met de hand te planten, water te geven en te besproeien, of door daarvoor geschikte uitrusting te gebruiken, rekening houdend met de plantensoorten en met inachtneming van de veiligheidseisen.

 • Onkruidverdelgingswerkzaamheden uitvoeren

  In overeenstemming met de nationale industrie en de behoeften van de afnemer werkzaamheden voor onkruidverdelging en plantenziekten uitvoeren.

 • Areaal gereedmaken voor beplanting

  Het gebied en de bodem voorbereiden voor aanplanting door bemesting, mulching en onkruidbestrijding. Rekening houden met de omstandigheden van het gebied, de bodem en de plantensoort.

 • Hagen en bomen snoeien

  Knip en snoei bomen en heggen in decoratieve vormen, rekening houdend met botanische en esthetische aspecten.

 • Hekken bouwen

  Een hekwerk plaatsen met behulp van een kuilengraver, een schop, een stamper en andere handgereedschappen.

 • Landschap onderhouden

  Onderhouden van het terrein door maaien, bemesting, onkruidbestrijding, beluchting en snoeien. De reinigingsactiviteiten uitvoeren volgens de behoeften en vereisten.

 • Materiële middelen in het werkgebied vervoeren

  Materiële middelen zoals producten, apparatuur, materialen en vloeistoffen vervoeren. Ervoor zorgen dat de middelen zorgvuldig worden geladen, vervoerd en gelost en dat de lading in goede staat blijft.

 • Areaal gereedmaken

  Het plantgebied en de aarde voorbereiden door bijvoorbeeld bemesting, mulching met de hand of mechanisch gereedschap of apparatuur; zaadjes en planten voorbereiden voor zaaien en beplanten door de kwaliteit van het zaad en de planten te garanderen. Met de hand, met gebruik van mechanische gereedschap of apparatuur zaaien en planten, in overeenstemming met de nationale wetgeving.

 • Borden plaatsen

  Het plaatsen van borden met behulp van een graver, een schop, een stamper en andere met de hand bediende gereedschappen.

 • Ongediertebestrijding uitvoeren

  Gewassen besproeien tegen ongedierte en ziekten in overeenstemming met de nationale voorschriften en de wensen van de klant. Drijfmest en kunstmest verspreiden overeenkomstig de plaatselijke milieuvoorschriften

 • In de buitenlucht werken

  Het hoofd bieden aan de verschillende klimaatomstandigheden, zoals hitte, regen, koude of sterke wind.

 • Grond voorbereiden

  De grond voorbereiden voor het aanbrengen van graszoden of zaaien van gras door de zone vrij te maken, de optimale grond te kiezen, de gronddiepte en de juiste meststoffen te kiezen.

 • Groenonderhoud uitvoeren

  Maai gras, hark bladeren aan en verwijder gevallen takken en afval. Verwijder onkruid van de landschappen in parken, greenways en andere eigendommen. Voer het onderhoud uit van de gronden en landschappen van particuliere klanten en bedrijven. Voer onderhoud uit zoals bemesten; sproeien voor onkruid- en ongediertebestrijding; planten, snoeien en verwijderen van bomen en struiken; maaien, trimmen, kanten snijden, afwerken en onkruid weghalen.

 • Planten snoeien

  Snoeien met relevante gereedschappen, gerelateerd aan de verschillende doeleinden, zoals snoeien voor onderhoud, snoeien voor de groei, snoeien voor de vruchtvorming, verwijderen van loten en volumereductie.

Optionele kennis en vaardigheden

architecturale plannen ontwikkelen tuingedeelten aanleggen op begraafplaatsen agronomie verticale tuinen maken tijd beheren bij tuinaanleg beheer van regenwater tuinmetselwerk uitvoeren beginselen van gewasproductie beslissingen nemen inzake groenvoorzieningen helpen bij projecten met binnenplanten biologische landbouw projecten voor landschapsontwerp beheren groendaken bouwen leiding geven aan agrarisch personeel onkruidsproeiers toezien op projecten voor landschapsinrichting regenwater beheren site gereedmaken voor aanleg bloemstukken maken in een team voor landschapsarchitectuur werken

Source: Sisyphus ODB