Beroep Hulpkracht veehouderij

Hulpkracht veehouderij
Credits: Shutterstock.com

Werknemers in de veehouderij zorgen voor de gezondheid en het welzijn van dieren. Zij houden toezicht op de fokkerij/productie en de dagelijkse verzorging, zoals het voederen en watergeven van dieren.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken hulpkracht veehouderij

 • Hoedt of verplaatst de veestapel naar de gewenste locaties, bijv. weilanden, weegschalen, vrachtwagens of omheiningen.
 • Weegt en meet veevoeder, mengt voeder, additieven en/of medicijnen volgens voorgeschreven proporties.
 • Houdt de voedsel- en watervoorraden bij, voert het veevoeder en water aan het vee.
 • Bestuurt vrachtwagens, traktoren en andere werktuigen.
 • Maakt de stallen, schuren, kooien, erven en uitrusting schoon, bijv. met desinfecterende middelen, borstels, tuinslangen, pompen, enz.
 • Borstelt, scheert, trimt, bekapt, beslaat en castreert dieren, coupeert oren en staarten, scheert vachten en markeert de veestapel (t.b.v. eigendomsmarkering of veredeling) met behulp van brandmerken, labels, verf of tatoeages.
 • Melkt dieren, bijv. koeien en geiten, en verzamelt eieren, honing etc.
 • Onderzoekt dieren op mogelijke tekenen van ziektes, verwondingen of infecties en om de fysieke kenmerken te controleren (bijv. gewichtstoename).
 • Zorgt voor zieke dieren, verzorgt kleine aandoeningen en dient medicatie, vaccinaties of insecticides toe volgens voorschriften.
 • Voert taken uit in verband met de voortplanting van vee, zoals het fokken van dieren binnen de juiste periode, het uitvoeren van kunstmatige inseminaties en het helpen bij de geboorte van dieren.
 • Houdt gegevens bij over de dieren, bijv. over voeding en voortplanting.
 • Onderhoudt de machines, werktuigen en gebouwen van het boerenbedrijf.

Gerelateerde beroepen veeteelt

 • Constructeur-installateur landbouwmachines
 • Dierenarts
 • Dierenartsassistent(e)
 • Dierenhouder, andere dieren
 • Herder koeien of schapen
 • Hulpkracht vee-arts
 • Hulpkracht veefokkerij
 • Inspecteur vee, dieren
 • KI-inseminator
 • Kwaliteitscontroleur vee, vlees, vis
 • Landbouwkundig adviseur
 • Manager/directeur akkerbouwbedrijf, groenteteler
 • Manager/directeur dierenfokbedrijf
 • Manager/directeur vee-, dierenhouderij
 • Medewerker veehouderij
 • Monteur veeteeltmachines
 • Pluimveehouder, pluimveefokker
 • Varkenshouder, varkensfokker
 • Veearts
 • Veearts-chirurg
 • Veefokker
 • Veehandelaar
 • Veehouder
 • Veehouder (hobby)
 • Veehouder-kaasmaker of andere zuivelproducten
 • Veeteelt consulent

Source: Sisyphus ODB