Beroep hydrografisch technicus

Hydrografisch technici voeren oceanografische en landmeetkundige werkzaamheden uit in mariene omgevingen. Zij helpen hydrografisch landmeters om met behulp van gespecialiseerde apparatuur de onderwatertopografie en -morfologie van watermassa's in kaart te brengen en te bestuderen. Zij helpen bij de installatie en inzet van hydrografische en landmeetkundige apparatuur en brengen verslag uit over hun werkzaamheden.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Topografie

  Grafische weergave van de oppervlakte van een plaats of regio op een kaart waarop hun relatieve posities en hoogten zijn aangegeven.

 • Geomatica

  De wetenschappelijke discipline die het verzamelen, opslaan en verwerken van geografische informatie bestudeert.

 • Cartografie

  De studie van de interpretatie van de inhoud van kaarten, de metingen en de technische specificaties. 

 • Wiskunde

  Wiskunde is de studie van onder meer grootheden, structuur, ruimte en verandering. Daarbij worden patronen beschreven en op basis daarvan nieuwe hypothesen geformuleerd. Wiskundigen proberen de juistheid of onjuistheid van deze hypothesen aan te tonen. Er zijn vele takken van wiskunde, waarvan sommige op grote schaal worden gebruikt voor praktische toepassingen.

 • Bathymetrie

  De wetenschappelijke discipline die onderwatertopografie bestudeert.

 • Landmeting

  De techniek voor het bepalen van de driedimensionale positie van punten op het aardoppervlak en de afstanden en hoeken daartussen.

 • Morfologie

  Het studiegebied dat zich bezighoudt met de algemene structuur van organismen en hun kenmerken, zoals grootte en vorm.

 • Inspectiemethoden

  Inzicht hebben in de enquêtemethoden, de teledetectietechnieken en apparatuur.

 • Onderzoekstechnieken

  Technieken voor het bepalen van een doelgroep, het kiezen van de juiste onderzoeksmethode en het analyseren van de gegevens.

 • Geodesie

  De wetenschappelijke discipline die toegepaste wiskunde en aardwetenschappen combineert om de aarde te meten en te beschrijven. Het onderzoek omvat verschijnselen als zwaartekrachtvelden, poolbewegingen en getijden.

 • Hydrografie

  De wetenschappelijke discipline die de fysieke kenmerken van waterlichamen zoals oceanen, meren en rivieren bestudeert en meet. Zij bestudeert de huidige situatie voor navigatiedoeleinden en voorspelt verandering in de tijd.

Vaardigheden

 • Landmeetapparatuur afstellen

  Ervoor zorgen dat de meting nauwkeurig is door de landmeetapparatuur af te stellen.

 • Assisteren bij hydrografisch onderzoek

  Assisteren bij de installatie en inzet van hydrografische meetapparatuur.

 • Onderwateronderzoek uitvoeren

  Onderwateronderzoeken uitvoeren om de topografie en de morfologie van de waterlichamen te meten en in kaart te brengen ter ondersteuning van de planning van aquacultuurprojecten, de bouw van mariene constructies en de exploratie van natuurlijke hulpbronnen.

 • Landmeetapparatuur bedienen

  Bedienen en afstellen van meetinstrumenten zoals theodolieten en prisma's en andere elektronische afstandsmeetinstrumenten.

 • Werkgerelateerde verslagen schrijven

  Opstellen van werkgerelateerde rapporten ter ondersteuning van een doeltreffend relatiebeheer en een hoog niveau van documentatie en administratie. De resultaten en conclusies op duidelijke en begrijpelijke wijze opstellen en presenteren, zodat ze begrijpelijk zijn voor een niet-deskundig publiek.

 • Onderzoeksactiviteiten documenteren

  Alle vereiste administratieve, operationele en technische documenten in verband met een enquête voltooien en indienen.

 • Onderzoeksberekeningen uitvoeren

  Uitvoeren van berekeningen en het verzamelen van technische gegevens voor het bepalen van grondkrommingscorrecties, aanpassingen en aansluitingen op het traject, niveau runs, azimuts, plaatsen van markeringen, enz.

 • Onderzoeksmetingen registreren

  Beschrijvende gegevens verzamelen en verwerken aan de hand van documenten zoals schetsen, tekeningen en nota’s.

 • Kaartgegevens verzamelen

  Kaartmateriaal en -gegevens verzamelen en bewaren.

 • Verslag van landmeting voorbereiden

  Een onderzoeksrapport opstellen met informatie over de grenzen van de eigendom, de hoogte en diepte van het terrein, enz.

Optionele kennis en vaardigheden

digitale cartografie toepassen technische rapporten schrijven verzamelde onderzoeksgegevens verwerken geologische kaartsecties voorbereiden themakaarten maken voorafgaand aan landmeting onderzoek uitvoeren veiligheidsuitrusting op vaartuigen marinecommunicatiesystemen bedienen geologische gegevens verzamelen gegevens verzamelen met een gps wetenschappelijke gegevens analyseren geografie assisteren bij wetenschappelijk onderzoek cad-software gebruiken wetenschappelijke methoden toepassen geologie geologische databases ontwikkelen systemen voor scheepvaartapparatuur bedienen informatie over geologische eigenschappen geven geografische informatiesystemen gebruiken geografische informatiesystemen geofysische gegevens interpreteren oceanografie gis-rapporten maken

Source: Sisyphus ODB