Beroep Hygiënist, gezondheidsofficier

Een hygiënist spoort infecties op binnen ziekenhuizen of andere ziekenhuisinstellingen, hij probeert ook om deze te voorkomen en te bestrijden. Op basis van een inspectiepreventiebeleid en richtlijnen coördineert en controleert hij allerhande werkzaamheden die infecties moeten verkomen. Hij registreert infectiegevallen. Daarnaast adviseert hij de directie en managers over infecties en het voorkomen hiervan. Een hygiënist signaleert infecties en rapporteert het als er risicovolle situaties zich voordoen. Hij zorgt voor een goede informatiestroom naar diverse stakeholders.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken hygiënist, gezondheidsofficier

 • Opsporen, voorkomen en bestrijden van infecties in ziekenhuizen/andere gezondheidsinstellingen.
 • Coördineren en controleren van werkzaamheden die infecties voorkomen en bestrijden.
 • Registreren van infectiegevallen.
 • Adviseren van directie en managers.
 • Informeren van allerhande stakeholders zoals patiënten en intern personeel. 5. Signaleren van en rapporteren over gevallen van infectie.

Gerelateerde beroepen medisch specialist

 • Anesthesist
 • Bedrijfsarts, keuringsarts
 • Cardioloog
 • Chirurg
 • Gastro-enteroloog
 • Gynaecoloog
 • Huidspecialist
 • Huisarts
 • Klinisch geneticus
 • Manager/directeur overige instelling in de gezondheidszorg
 • Manager/directeur ziekenhuis
 • Medisch specialist, anders
 • Optisch specialist
 • Patholoog
 • Plastisch chirurg
 • Psychiater
 • Radioloog
 • Tandarts, tandarts-chirurg
 • Uroloog

Source: Sisyphus ODB