Beroep hypotheekverzekeraar

Hypotheekverzekeraars zorgen ervoor dat de verzekeringsrichtlijnen worden nageleefd. Zij nemen deel aan de implementatie van nieuwe verzekeringsrichtlijnen. Zij beoordelen ook gesloten en geweigerde leningen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Eigendomsrecht

  De wet- en regelgeving die alle verschillende manieren regelt voor het omgaan met eigendom, zoals de soorten eigendom, de afhandeling van eigendomsgeschillen en de regels inzake eigendomscontracten.

 • Underwriting van vastgoed

  Het proces inzake het evalueren van aanvragen voor leningen in onroerendgoedactiviteiten waarbij niet alleen de potentiële kredietnemer wordt geëvalueerd, maar ook het onroerend goed dat wordt verhandeld, om te beoordelen of het onroerend goed kan worden afgelost.

 • Hypotheekleningen

  Het financiële stelsel voor het verwerven van geld door eigenaren of toekomstige eigenaren van onroerend goed, waarin de lening op de onroerende zaak zelf is vastgelegd, zodat de kredietgever de goederen in bezit kan nemen indien de kredietnemer niet over de verschuldigde betalingen beschikt.

 • Actuariële wetenschappen

  De regels voor het toepassen van wiskundige en statistische technieken om potentiële of bestaande risico's in diverse sectoren, zoals financiën of verzekeringen, te bepalen.

 • Bankactiviteiten

  Het brede en voortdurend groeiende scala aan bankactiviteiten en financiële producten van banken, uiteenlopend van persoonlijke bankdiensten, corporate banking, zakenbankieren en private banking tot verzekeringen, valutahandel, grondstoffenhandel en de handel in aandelen, futures en opties.

Vaardigheden

 • Communiceren met bankiers

  Communiceren met professionals op het gebied van bankieren om informatie te verkrijgen over een specifiek financieel geval of een specifiek project voor persoonlijke of zakelijke doeleinden, of namens een cliënt.

 • Hypotheekrisico's beoordelen

  Beoordelen of de kredietnemers van een hypothecaire lening de leningen waarschijnlijk tijdig zullen terugbetalen, en of de in de hypotheek vastgelegde goederen de waarde van de lening kunnen aflossen. Alle risico’s beoordelen die verbonden zijn aan de kredietverstrekkende partij en of het al dan niet voordelig zou zijn de lening te verstrekken.

 • Financiële informatie verzamelen

  Informatie verzamelen over effecten, marktomstandigheden, overheidsregelingen en de financiële situatie, doelstellingen en behoeften van cliënten of ondernemingen.

 • Documenten van hypotheekleningen onderzoeken

  Onderzoek documenten van hypothecaire kredietnemers of van financiële instellingen, zoals banken of kredietinstellingen, betreffende een lening die op een onroerend goed is verstrekt om de betalingsgeschiedenis van de lening, de financiële staat van de bank of de kredietnemer te onderzoeken en andere relevante informatie om het verdere verloop van de actie te beoordelen.

 • Jaarrekeningen interpreteren

  De belangrijkste regels en indicatoren in de financiële staten lezen, begrijpen en interpreteren. De belangrijkste informatie uit de financiële staten extraheren, afhankelijk van de behoeften en deze informatie integreren in de ontwikkeling van de plannen van de afdeling.

 • Leningen analyseren

  Onderzoeken en analyseren van de leningen die aan organisaties en individuele personen verstrekt worden via verschillende vormen van krediet zoals debet-compensatie, exportkredieten, termijnkredieten en de aankoop van handelswissels.

 • Financieel risico analyseren

  Risico's identificeren en analyseren die een financiële impact kunnen hebben op een organisatie of individu, zoals krediet- en marktrisico's, en oplossingen voorstellen om deze risico's te dekken.

Optionele kennis en vaardigheden

kredietwaardigheid controleren richtlijnen voor underwriting opstellen beslissen over kredietaanvragen effecten financiële informatie over eigendommen verzamelen kredietaanvragen beheren executie processen voor kredietcontrole kredietwaardigheid beoordelen kandidaat-leners interviewen kredietrisicobeleid toepassen schuldsystemen financiële situatie van schuldenaren beoordelen advies geven over risicobeheer kredietgeschiedenis van klanten bewaren

Source: Sisyphus ODB