Beroep ICT-beveiligingstechnicus

ICT-beveiligingstechnici stellen de noodzakelijke beveiligingsupdates en -maatregelen voor en voeren deze uit doen wanneer dat nodig is. Zij adviseren, ondersteunen, informeren en verzorgen opleiding en veiligheidsbewustzijn.

ICT-beveiligingstechnicus: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Inkoop van ICT-netwerkapparatuur

  Het productaanbod van aanbieders van netwerkapparatuur en methoden voor selectie en aanschaf van de apparatuur.

 • ICT-netwerkhardware

  De ICT-netwerkapparatuur of computernetwerkapparaten, zoals UPS-systemen, elektrische systemen, netwerkfaciliteiten en gestructureerde bekabelingssystemen.

 • Veiligheidsdreigingen voor webtoepassingen

  De aanvallen, vectoren, opkomende dreigingen op websites, webtoepassingen en webdiensten, de classificatie van de ernst ervan in specifieke gemeenschappen zoals OWASP.

Vaardigheden

 • Software voor toegangscontrole gebruiken

  Gebruik van software om de taken te omschrijven en authenticatie van gebruikers, privileges en toegangsrechten tot ICT-systemen, gegevens en diensten te beheren.

 • Cameratoezichtsysteem beheren

  In een faciliteit toezicht houden op een camerasysteem dat een signaal naar een specifieke reeks weergaveapparaten stuurt.

 • Technische documentatie aanleveren

  Documentatie opstellen voor bestaande en toekomstige producten of diensten, met een beschrijving van hun functionaliteit en samenstelling op een wijze die begrijpelijk is voor een breed publiek zonder technische achtergrond en in overeenstemming met de vastgestelde eisen en normen. Ervoor zorgen dat de documentatie actueel blijft.

 • Alarmsystemen beheren

  Instellen en onderhouden van alarmsystemen voor detectie van inbraken en ongeautoriseerde toegang tot een faciliteit.

 • Softwaretests uitvoeren

  Testen uitvoeren om te waarborgen dat een softwareproduct volgens de gespecificeerde eisen van de klant zonder fouten zal functioneren, met behulp van gespecialiseerde softwarehulpmiddelen. De technieken en instrumenten voor het testen van de software toepassen om defecten (bugs) en storingen van de software op te sporen.

 • Zwakke plekken in ICT-systemen identificeren

  De systeem- en netwerkarchitectuur, hardware- en softwarecomponenten en gegevens analyseren om zwakke punten en kwetsbaarheden op te sporen en zo indringing of aanvallen te voorkomen.

 • Zorgen dat documenten juist worden beheerd

  Ervoor zorgen dat de traceer- en registratienormen en -regels voor documentbeheer worden nageleefd: er onder meer voor zorgen dat wijzigingen worden geïdentificeerd, dat documenten leesbaar blijven en dat verouderde documenten niet worden gebruikt.

 • Systeemcomponenten integreren

  Gebruiken en gebruiken van integratietechnieken en -hulpmiddelen om de integratie van hardware- en softwaremodules en -componenten in een systeem te plannen en uit te voeren. Specifieke testtechnieken toepassen om integriteit tijdens de systeemintegratie te waarborgen.

 • ICT-systeemproblemen oplossen

  Potentiële componentstoringen identificeren. Bewaken, documenteren en communiceren over incidenten. De juiste middelen inzetten met een minimale uitval en de juiste diagnostische hulpmiddelen inzetten.

 • Tijdschatting maken voor werkzaamheden

  Nauwkeurige berekeningen maken met betrekking tot de tijd die nodig is om toekomstige technische taken uit te voeren op basis van informatie en waarnemingen uit het verleden, of de geschatte duur van individuele taken in een bepaald project plannen.

 • ICT-systeem analyseren

  Het bestuderen van de activiteiten en de prestaties van informatiesystemen om het gebruik en de zwakke punten ervan te modelleren, de doelstelling, de architectuur en de diensten te specificeren en de operaties en procedures voor de meest doeltreffende uitvoering van deze systemen te ontdekken.

 • Problemen kritisch behandelen

  De sterke en zwakke punten in kaart brengen van verschillende abstracte, rationele concepten zoals vraagstukken, meningen en benaderingen met betrekking tot een specifieke problematische situatie om oplossingen en alternatieve methoden te formuleren om de situatie aan te pakken.

Optionele kennis en vaardigheden

wetgeving op het gebied van ict-beveiliging asp.net visual basic common lisp openedge advanced business language typescript swift cyberbeveiliging prolog groovy organisatorische veerkracht smalltalk haskell ml lisp objective-c c++ it-beveiligingsnaleving beheren assembly ict-audits uitvoeren scratch pascal scala apl ict-versleuteling php vbscript c# cobol ruby coffeescript javascript r java voldoen aan wettelijke bepalingen ajax cisco beveiligingsrisico’s voor ict-netwerken abap sap r3 laagspanningsbedrading installeren microsoft visual c++ perl computerprogrammering erlang sas language internet of things matlab python

Source: Sisyphus ODB