Beroep ict buyer

ICT buyers creëren en plaatsen inkooporders voor ICT-producten en -diensten, behandelen ontvangst- en factuurproblemen, beoordelen actuele aanbestedingspraktijken en passen effectief strategische inkoopmethoden toe. Zij bouwen relaties op met strategische leveranciers en onderhandelen over prijs, kwaliteit, serviceniveaus en leveringsvoorwaarden.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Adviesprijs van de producent

  De geraamde prijs die een fabrikant een detailhandelaar voorstelt voor een product of dienst en de prijsmethode waarmee deze wordt berekend.

 • Contractenrecht

  Het gebied van de rechtsbeginselen die van toepassing zijn op schriftelijke overeenkomsten tussen partijen met betrekking tot het verkeer van goederen of diensten, met inbegrip van contractuele verplichtingen en opzegging.

 • Productkennis

  De aangeboden producten, hun functionaliteiten, eigenschappen en wettelijke en reglementaire vereisten.

 • Elektronische communicatie

  Datacommunicatie via digitale middelen zoals computers, telefoon of e-mail.

Vaardigheden

 • Onderhandelen over inkoopvoorwaarden

  Onderhandelen over voorwaarden zoals prijs, kwantiteit, kwaliteit en leveringsvoorwaarden met verkopers en leveranciers om de voordeligste inkoopvoorwaarden te garanderen.

 • Internetonderzoek uitvoeren

  Efficiënt zoeken op het internet om relevante informatie te verzamelen en deze met anderen te delen.

 • Inkoopverslagen opstellen

  Documentatie en bestanden maken met betrekking tot de aankoop van producten.

 • Offertes van aannemers vergelijken

  Vergelijken van offertes voor de gunning van een opdracht om bepaalde opdrachten binnen een bepaalde termijn uit te voeren.

 • Contracten beheren

  Onderhandelen over de termijnen, voorwaarden, kosten en andere specificaties van een contract, om er zeker van te zijn dat ze voldoen aan de wettelijke vereisten en juridisch afdwingbaar zijn. Toezien op de uitvoering van het contract, eventuele wijzigingen overeenkomen en documenteren.

 • Prijstendensen volgen

  De koers en de dynamiek van de productprijzen op lange termijn volgen, de prijsontwikkeling identificeren en voorspellen en terugkerende trends in kaart brengen.

 • Contractadministratie bijhouden

  Contracten up-to-date houden en ordenen volgens een indelingssysteem voor toekomstig overleg.

 • Leveranciers identificeren

  Potentiële leveranciers identificeren voor verdere onderhandelingen. Rekening houden met aspecten als de kwaliteit van het product, duurzaamheid, lokale herkomst, seizoensgebondenheid en dekking van het gebied. De waarschijnlijkheid beoordelen voor het verkrijgen van voordelige contracten en overeenkomsten.

 • Beleidslijnen van de organisatie naleven

  Beleidslijnen van de organisatie of afdelingsspecifieke normen en richtlijnen naleven. De motieven van de organisatie en de gemeenschappelijke afspraken begrijpen en daarnaar handelen.

 • Aankooporders plaatsen

  Overlegging en herziening van de documenten die nodig zijn om de levering van een product van de leverancier tegen een bepaalde prijs en onder specifieke voorwaarden toe te staan.

 • Aankoopactiviteiten coördineren

  Het coördineren en beheren van procedures en verhuurprocessen, met inbegrip van het aankopen, huren, plannen, volgen en rapporteren van kosten op efficiënte wijze, op organisatorisch niveau.

 • Inkoopactiviteiten beheren

  Het bestellen van diensten, apparatuur, goederen of ingrediënten, het vergelijken van kosten en het controleren van de kwaliteit om de organisatie optimaal te laten renderen.

 • Relaties met leveranciers onderhouden

  Een duurzame en betekenisvolle relatie met leveranciers en dienstverleners opbouwen om een positieve, winstgevende en duurzame samenwerking, en contractonderhandelingen tot stand te brengen.

 • Aanbestedingsprocedures uitvoeren

  De offerteaanvraag plaatsen bij de organisatie die om een aanbesteding verzoekt, vervolgens het werk uitvoeren of de goederen leveren die met hen overeengekomen waren tijdens het aanbestedingsproces.

 • Relaties met klanten onderhouden

  Een duurzame en betekenisvolle relatie met klanten opbouwen om tevredenheid en trouw te garanderen door accuraat en vriendelijk advies en ondersteuning te bieden, kwaliteitsproducten en -diensten te leveren en naverkoopinformatie en -service te verstrekken.

 • Strategieën voor toeleveringsketens analyseren

  De planningsdetails van de productie van een organisatie, de verwachte output eenheden, de kwaliteit, de hoeveelheid, de kosten, de beschikbare tijd en de arbeidsvereisten onderzoeken. Suggesties doen om de producten, de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren en de kosten te verlagen.

Optionele kennis en vaardigheden

hardwarecomponenten hardwareplatforms leveranciers van hardwareonderelen behoeften van ict-gebruikers identificeren technieken voor het inventariseren van bedrijfsvereisten softwareonderdeelbibliotheken logistiek beheren leveranciers van softwareonderelen beheer van de leveringsketen statistische voorspellingen doen bedrijfs-ict-systemen opkomende technologieën ict-markt projectbeheer uitvoeren

Source: Sisyphus ODB