Beroep ICT-netwerktechnicus

ICT-netwerktechnici installeren, onderhouden en herstellen netwerken, datatransmissieapparatuur en binnen een netwerk geïnstalleerde apparaten zoals printers en opslagnetwerken. Zij analyseren en herstellen ook netwerkgerelateerde problemen die door de gebruikers worden gemeld.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Beperkingen van ICT-netwerkkabels

  De beperkingen, zoals afstandsbeperkingen en weerstand van soorten kabels, zoals glasvezelkabel, coaxkabel en ethernetkabel die worden gebruikt voor het totstandbrengen van netwerken.

 • ICT-netwerkhardware

  De ICT-netwerkapparatuur of computernetwerkapparaten, zoals UPS-systemen, elektrische systemen, netwerkfaciliteiten en gestructureerde bekabelingssystemen.

 • Beveiligingsrisico’s voor ICT-netwerken

  Beveiligingsrisico's van bijvoorbeeld hard- en software, apparaten, interfaces en het beleid met betrekking tot computernetwerken en technieken voor risicobeoordelingen die kunnen worden toegepast om de ernst en de gevolgen van beveiligingsrisico's en noodplannen voor beveiligingsrisico te beoordelen.

 • ICT-netwerkroutering

  De processen en technieken voor het kiezen van de beste routes binnen een ICT-netwerk waarlangs een pakket kan worden verzonden.

Vaardigheden

 • Capaciteit van ICT-systemen aanpassen

  De omvang van een ICT-systeem wijzigen door extra ICT-systeemcomponenten toe te voegen of opnieuw toe te wijzen, zoals netwerkcomponenten en opslagservers, om te voldoen aan capaciteits- of volumevereisten.

 • Hulpmiddelen voor ICT-netwerkdiagnose implementeren

  Softwaretools of -componenten gebruiken die ICT-netwerkparameters, zoals prestaties en doorvoer, bewaken, gegevens en statistieken verstrekken, fouten of knelpunten diagnosticeren en besluitvorming ondersteunen.

 • Leveranciers identificeren

  Potentiële leveranciers identificeren voor verdere onderhandelingen. Rekening houden met aspecten als de kwaliteit van het product, duurzaamheid, lokale herkomst, seizoensgebondenheid en dekking van het gebied. De waarschijnlijkheid beoordelen voor het verkrijgen van voordelige contracten en overeenkomsten.

 • Precisie-instrumenten gebruiken

  Gebruikmaken van elektronische, mechanische, elektrische of optische precisie-instrumenten voor precisiewerk.

 • Vereisten voor netwerkbandbreedte analyseren

  De vereisten bestuderen met betrekking tot de transmissiecapaciteit van een ICT-netwerk of ander telecommunicatiesysteem.

 • Oplossingen voor problemen creëren

  Problemen oplossen die zich voordoen bij het plannen, prioriteren, organiseren, faciliteren en evalueren van prestaties. Gebruik maken van systematische verzameling, analyse en synthese van informatie om de huidige praktijk te evalueren en nieuwe inzichten daarover te genereren.

 • Elektronische communicatieapparatuur installeren

  Het opzetten en installeren van digitale en analoge elektronische communicatie. Meer inzicht krijgen in elektronische diagrammen en apparatuurspecificaties.

 • Internetprotocolconfiguratie onderhouden

  Internet Protocol-configuratie (ipconfig) toepassen om gegevens te verzamelen over de TCP/IP-configuratiewaarden (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) om apparaten en hun IP-adressen te identificeren.

 • Technische documentatie aanleveren

  Documentatie opstellen voor bestaande en toekomstige producten of diensten, met een beschrijving van hun functionaliteit en samenstelling op een wijze die begrijpelijk is voor een breed publiek zonder technische achtergrond en in overeenstemming met de vastgestelde eisen en normen. Ervoor zorgen dat de documentatie actueel blijft.

 • Signaalversterkers installeren

  Apparaten instellen en configureren die de signaalsterkte van een communicatiekanaal verhogen om een goede ontvangst en weergave op andere plaatsen mogelijk te maken.

Optionele kennis en vaardigheden

ict-communicatieprotocollen ict-foutopsporing beoordelingen van kwetsbaarheden in de beveiliging uitvoeren bestaande gegevens migreren ict-systeemprogrammering wetgeving op het gebied van ict-beveiliging inkoop van ict-netwerkapparatuur principes van elektronische apparatuur telecommunicatieconcepten elektronica solderen hulpmiddelen voor systeemnetwerkbeheer cisco

Source: Sisyphus ODB