Beroep ILT-inspecteur treinvervoer

ILT-inspecteurs treinvervoer zijn verantwoordelijk voor het controleren van de toestand van de spoorwegen. Zij monitoren de naleving van gezondheids- en veiligheidsnormen en inspecteren de infrastructuur om schade of gebreken op te sporen. Zij analyseren en rapporteren hun bevindingen om ervoor te zorgen dat de spoorwegen veilig blijven.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen bij transport

  Het geheel van regels, procedures en voorschriften met betrekking tot gezondheids- en veiligheidsmaatregelen ter voorkoming van ongevallen of incidenten in het vervoer.

 • Procedures voor kwaliteitscontrole

  De procedures om een product of systeem te inspecteren teneinde te waarborgen dat het aan de specificaties en eisen voldoet.

Vaardigheden

 • Zorgen voor een veilig gebruik van spoorwegen tijdens reparaties

  Ervoor dat alle veiligheidsmaatregelen worden toegepast bij werkzaamheden aan spoorwegen, bruggen of andere componenten.

 • Inspecties uitvoeren

  Veiligheidsinspecties uitvoeren op gebieden die van belang zijn voor het opsporen en melden van mogelijke gevaren of inbreuken op de beveiliging; maatregelen nemen om de veiligheidsnormen te maximaliseren.

 • Voldoen aan wettelijke bepalingen

  Ervoor zorgen dat u naar behoren wordt geïnformeerd over de wet- en regelgeving die van toepassing is op een specifieke activiteit en zich houdt aan zijn regels, beleid en wetgeving.

 • Inspectieanalyses uitvoeren

  Inspectieprocedures, technieken, apparatuur en materialen onderzoeken en rapporteren.

 • Werkplekken controleren

  Er regelmatig voor zorgen dat de arbeidsomstandigheden op het terrein voldoen aan de gezondheids- en veiligheidseisen; ervoor zorgen dat het voorgestelde werk geen bedreiging vormt voor de fysieke integriteit van anderen.

 • Risico’s op de werkplek identificeren

  Uitvoeren van audits en inspecties voor de veiligheid van de werkplekken en de werkuitrusting. Ervoor zorgen dat deze aan de veiligheidsvoorschriften voldoen en gevaren en risico’s identificeren.

 • Inspectierapporten schrijven

  De resultaten en conclusies van de inspectie op een duidelijke en begrijpelijke manier opschrijven. Registreren van de processen van de inspectie zoals het contact, de resultaten en de genomen stappen.

 • Milieu-inspecties uitvoeren

  Onderzoeken uitvoeren om informatie te verzamelen voor de analyse en het beheer van milieurisico’s binnen een organisatie of in een bredere context.

 • Voorschriften voor de veiligheid op het spoor handhaven

  De veiligheidsprocedures en de EU-regelgeving bevorderen en handhaven om ervoor te zorgen dat de veiligheid op het spoor over het algemeen in stand wordt gehouden en voortdurend wordt verbeterd, rekening houdend met de ontwikkeling van de Europese wetgeving.

 • Spoorwegoperaties beoordelen

  Evalueren en bestuderen van bestaande uitrusting, installaties, systemen en processen van de spoorwegen om de veiligheid en efficiëntie van het spoor te verbeteren, de kwaliteit te verhogen en de kosten te drukken.

Optionele kennis en vaardigheden

gebreken in treinsporen opsporen onderhoudswerkzaamheden beheren prestaties van spoorwegoperaties beoordelen contacten leggen met regeringsfunctionarissen controles van sporen uitvoeren verslagen over spoordefecten schrijven spoorbouwtechniek contacten onderhouden met spoorwegexperts advies geven over schendingen van verordeningen technisch advies over spoorwegen geven fysieke eigenschappen van spoorwegen advies geven over maatregelen ter verbetering van de veiligheid risicobeheer van spoorwegactiviteiten uitvoeren machines om gebreken op te sporen bedienen zorgen voor de openbare orde en veiligheid gebreken bij sporen opsporen spoorweginfrastructuur preventieve maatregelen identificeren milieugegevens analyseren

Source: Sisyphus ODB