Beroep immigratieadviseur

Immigratieadviseurs verlenen hulp aan mensen die naar een ander land willen gaandoor hen te adviseren over immigratiewetgeving, en hen bij te staan bij het verkrijgen van de nodige documentatie zodat het immigratieproces in overeenstemming met de immigratiewetgeving gebeurt.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Immigratiewetgeving

  De voorschriften die moeten worden toegepast om de naleving te waarborgen tijdens onderzoeken of advies in immigratiezaken en dossierbehandeling.

 • Regels voor vergunningen

  De eisen en voorschriften die in overeenstemming moeten zijn met een vergunning.

Vaardigheden

 • Vragen beantwoorden

  Reageren op vragen en verzoeken om informatie van andere organisaties en leden van het publiek.

 • Immigratieadvies geven

  Het verstrekken van advies over immigratie aan mensen die naar het buitenland willen verhuizen, of die toegang vereisen tot een land voor wat betreft noodzakelijke procedures en documentatie, of van procedures voor integratie.

 • Vergunningsaanvragen beoordelen

  De aanvragen van organisaties of personen beoordelen die een specifieke vergunning aanvragen, om na te gaan of zij in aanmerking komen voor deze vergunning, en om de aanvraag goed te keuren of te weigeren.

 • Technische communicatievaardigheden toepassen

  Technische details op beknopte wijze uitleggen aan niet-technische klanten, belanghebbenden of andere geïnteresseerde partijen.

 • Immigratiewetgeving toepassen

  De immigratiewetgeving toepassen tijdens de controle of een persoon in aanmerking komt voor toetreding tot een land, om ervoor te zorgen dat de wetgeving bij de binnenkomst in acht wordt genomen of de persoon de toegang ontzeggen.

 • Corresponderen met personen die een vergunning hebben aangevraagd

  Corresponderen met personen of organisaties die een specifieke vergunning hebben aangevraagd om de zaak verder te onderzoeken en meer informatie te verzamelen, verder advies te geven, hen te informeren over verdere stappen die moeten worden genomen of hen te informeren over de beslissing die bij de beoordeling van de aanvraag is genomen.

 • Advies geven over vergunningsprocedures

  Personen of organisaties advies geven over de procedures voor het aanvragen van een specifieke vergunning en hen instrueren over de benodigde documentatie, het proces voor het controleren van de aanvragen en het in aanmerking komen voor een vergunning.

 • Officiële documenten verstrekken

  Het afgeven en certificeren van officiële documenten aan nationale burgers en vreemdelingen, zoals paspoorten en certificaten.

 • Officiële documenten controleren

  Controleren van de officiële documenten van een persoon, zoals rijbewijzen en identificatie, om de naleving van de wettelijke voorschriften te waarborgen en om personen te identificeren en te beoordelen.

Optionele kennis en vaardigheden

vergunningen verstrekken belangen van de klant beschermen nieuwe ontwikkelingen in het buitenland observeren taakgegevens bijhouden reisdocumenten controleren informatiebehoeften beoordelen oplossingen voor problemen creëren relaties met overheidsinstellingen onderhouden buitenlandse zaken relaties met lokale vertegenwoordigers onderhouden intercultureel bewustzijn tonen zorgen voor transparantie van informatie vertrouwelijkheid in acht nemen samenwerking tussen de verschillende afdelingen waarborgen verschillende talen spreken contacten onderhouden met lokale overheden verschillende communicatiekanalen gebruiken

Source: Sisyphus ODB