Beroep immigratieambtenaar

Douaneambtenaren houden toezicht op de toegang van mensen, voedsel, elektronische apparatuur en goederen die een land binnenkomen via een grensovergang. Zij maken gebruik van surveillancemethoden en controleren de identificatie en documenten om ervoor te zorgen dat aan de toegangscriteria en de douanewetgeving wordt voldaan. Ze kunnen ook gesprekken voeren met potentiële immigranten om na te gaan of ze in aanmerking komen en om vracht te inspecteren om overtredingen op te sporen en op te sporen.

Immigratieambtenaar: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Taken immigratieambtenaar

 • Zorgen dat reizigers (inkomend en uitgaand) de immigratiewetten van een land naleven.
 • Checken van paspoorten en andere verplichte reisdocumenten op geldigheid en echtheid.
 • Bepalen of een reiziger wel of niet een land in mag.
 • Observeren van reizigers terwijl ze door de douane gaan.
 • Wegleiden en ondervragen van reizigers die waarschijnlijk het land niet in mogen.

Gerelateerde beroepen douane

 • Douane declarant
 • Douaneambtenaar paspoortcontrole

Kennis

 • Immigratiewetgeving

  De voorschriften die moeten worden toegepast om de naleving te waarborgen tijdens onderzoeken of advies in immigratiezaken en dossierbehandeling.

Vaardigheden

 • Officiële documenten controleren

  Controleren van de officiële documenten van een persoon, zoals rijbewijzen en identificatie, om de naleving van de wettelijke voorschriften te waarborgen en om personen te identificeren en te beoordelen.

 • Onderzoeksinterviews uitvoeren

  Gebruik maken van professioneel onderzoek en interviewmethoden en -technieken om relevante gegevens, feiten of informatie te verzamelen, om nieuwe inzichten te verkrijgen en de boodschap van de ondervraagde volledig te begrijpen.

 • Gevaren voor de veiligheid vaststellen

  Tijdens onderzoeken, inspecties of patrouilles bedreigingen voor de veiligheid opsporen en de nodige maatregelen nemen om de dreiging tot een minimum te beperken of te neutraliseren.

 • Reisdocumenten controleren

  Tickets en reisdocumenten controleren, zitplaatsen toewijzen en de voedselvoorkeuren van mensen op tournee noteren.

 • Veiligheids- en bewakingsapparatuur bedienen

  Veiligheids- en bewakingsapparatuur controleren om te observeren wat de mensen op een bepaald gebied doen en hun veiligheid te waarborgen.

 • Vragen beantwoorden

  Reageren op vragen en verzoeken om informatie van andere organisaties en leden van het publiek.

 • Immigratieadvies geven

  Het verstrekken van advies over immigratie aan mensen die naar het buitenland willen verhuizen, of die toegang vereisen tot een land voor wat betreft noodzakelijke procedures en documentatie, of van procedures voor integratie.

 • Immigratiewetgeving toepassen

  De immigratiewetgeving toepassen tijdens de controle of een persoon in aanmerking komt voor toetreding tot een land, om ervoor te zorgen dat de wetgeving bij de binnenkomst in acht wordt genomen of de persoon de toegang ontzeggen.

 • Zorgen voor de toepassing van wetten

  Ervoor zorgen dat de wetten worden nageleefd en wanneer zij worden geschonden, dat de juiste maatregelen worden genomen om de naleving van de wet en de rechtshandhaving te waarborgen.

Optionele kennis en vaardigheden

bewijsmateriaal verstrekken verschillende communicatiekanalen gebruiken operationele communicatie onderhouden publiek instrueren analytisch denken inspecties uitvoeren onderzoeksmethoden werkgerelateerde verslagen schrijven overtreders aanhouden illegale stoffen beleid voor informatiebeveiliging toepassen fouilleringen uitvoeren kennis van menselijk gedrag gebruiken personen naar cellen begeleiden conflicten hanteren

Source: Sisyphus ODB