Beroep incassomedewerker

Incassomedewerkers stellen de schuld ten opzichte van de organisatie of derden op, meestal in de gevallen waarin de betaaldatum verstreken is.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Schuldsystemen

  De processen die nodig zijn om goederen of diensten te verkrijgen vóór betaling en wanneer een geldsom verschuldigd is of achterstallig is.

 • Schuldclassificatie

  De diverse categorieën schulden, waaronder overheidsschulden, schulden met overheidsgarantie, private schulden zonder garantie, deposito's bij centrale banken enz.

 • Technieken voor schuldvordering

  De technieken en uitgangspunten voor het innen van achterstallige schulden van klanten.

 • Processen voor kredietcontrole

  De verschillende technieken en procedures die worden toegepast om ervoor te zorgen dat krediet wordt gegeven aan geschikte klanten en dat zij op tijd betalen.  

Vaardigheden

 • Officiële overeenkomsten bewerkstelligen

  Het faciliteren van een officiële overeenkomst tussen twee partijen bij het geschil, waarbij ervoor wordt gezorgd dat beide partijen instemmen met de beslissing waarover besloten is, en dat zij de nodige documenten schriftelijk vastleggen en ervoor zorgen dat beide partijen het ondertekenen.

 • Klanten inschatten

  Snel een beeld schetsen van de persoonlijke situatie, behoeften en voorkeuren van een klant.

 • Diplomatisch zijn

  Op een gevoelige en tactvolle manier met mensen omgaan.

 • Schulddossiers van klanten bijhouden

  Een lijst met schulddossiers van klanten bijhouden en deze regelmatig bijwerken

 • Communicatietechnieken gebruiken

  Communicatietechnieken toepassen die de gesprekspartners in staat stellen om elkaar beter te begrijpen en accuraat te communiceren bij het doorgeven van berichten.

 • Schuldonderzoeken uitvoeren

  Onderzoekstechnieken en opsporingsstrategieën gebruiken om achterstallige betalingen te identificeren en aan te pakken

 • Gevoelige klantinformatie beveiligen

  Veiligheidsmaatregelen en -voorschriften met betrekking tot gevoelige informatie van cliënten selecteren en toepassen met het oog op de bescherming van hun privacy.

 • Vragen stellen over documenten

  Het herzien en formuleren van vragen met betrekking tot documenten in het algemeen. Onderzoek uitvoeren naar de volledigheid, de vertrouwelijkheidsmaatregelen, de stijl van het document en specifieke instructies om de documenten te behandelen.

 • Oplossingen voor problemen creëren

  Problemen oplossen die zich voordoen bij het plannen, prioriteren, organiseren, faciliteren en evalueren van prestaties. Gebruik maken van systematische verzameling, analyse en synthese van informatie om de huidige praktijk te evalueren en nieuwe inzichten daarover te genereren.

 • Schuldkosten berekenen

  De hoogte berekenen van het verschuldigde bedrag en de basisrekenbeginselen toepassen om dit te doen.

 • Beschikken over computervaardigheden

  Op een efficiënte manier gebruiken van computers, IT-apparatuur en moderne technologie .

 • Taakgegevens bijhouden

  Organiseren en classificeren van de verslagen van de voorbereide rapporten en correspondentie in verband met de uitgevoerde werkzaamheden en de stand van zaken met betrekking tot de taken.

 • Conflicten hanteren

  Bemiddelen bij conflicten en gespannen situaties door te handelen tussen partijen, zoals gebruikers van diensten, belangrijke anderen zoals gezinnen, en instellingen, streven naar een overeenkomst, verzoening en oplossen van problemen.

 • Communiceren met klanten

  Reageren op en communiceren met klanten op de meest efficiënte en geschikte manier om hen in staat te stellen toegang te krijgen tot de gewenste producten of diensten, of andere hulp die zij nodig kunnen hebben.

 • Terugbetaling van schulden van klanten afdwingen

  Erop toezien dat klanten alle schulden en verschuldigde bedragen betalen; onderhandelen over het retourneren van goederen.

Optionele kennis en vaardigheden

verbintenissenrecht deadlines halen burgerlijk procesrecht consumentenbescherming rapporten presenteren productkennis organisatiestructuur klanten begeleiden kantoorsoftware

Source: Sisyphus ODB