Beroep industriële kok

Industriële koks creëren nieuwe eetontwerpen en recepten. Zij bereiden, meten en mengen ingrediënten om eten te bereiden. Ze controleren en reguleren de temperatuur, bewaken het kookproces, wijzen specifieke baktaken toe en begeleiden werknemers in de taakuitvoering.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Voedselallergieën

  De soorten voedselallergieën binnen de sector, welke stoffen allergieën veroorzaken en hoe deze stoffen kunnen worden vervangen of geëlimineerd (indien mogelijk).

 • Opslag van voedingsmiddelen

  De juiste omstandigheden en methoden om voedsel te bewaren om te voorkomen dat het bederft, rekening houdend met vochtigheid, licht, temperatuur en andere omgevingsfactoren.

 • Smaakcombinaties

  De grote verscheidenheid aan combinaties van aroma’s om nieuwe recepten of producten te ontwikkelen.

 • Functionele eigenschappen van voedingsmiddelen

  Structuur, kwaliteit, voedingswaarde en/of aanvaardbaarheid van een voedingsmiddel. Een functionele eigenschap van een voedingsmiddel wordt bepaald aan de hand van zijn fysische, chemische en/of organoleptische eigenschappen. Voorbeelden van functionele eigenschappen zijn oplosbaarheid, absorptie, waterretentie, schuimvorming, elasticiteit en absorptiecapaciteit voor vetten en vreemde deeltjes.  

 • Combinatie van texturen

  De combinatie van texturen voor nieuwe recepten of producten.

Vaardigheden

 • Trends in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie analyseren

  De trends in levensmiddelen die verband houden met de voorkeur van de consument onderzoeken. Voer onderzoek uit naar belangrijke markten, zowel op basis van productsoort en geografie als op basis van technologische verbeteringen in de industrie.

 • Hygiënische procedures volgen tijdens de voedselverwerking

  Zorgen voor een schone werkruimte volgens hygiënische normen in de voedselverwerkende industrie.

 • Goede productiepraktijken toepassen

  Voorschriften toepassen met betrekking tot de productie van levensmiddelen en de naleving van de voedselveiligheid. Gebruik maken van voedselveiligheidsprocedures op basis van Good Manufacturing Practices (goede productiepraktijken).

 • Voorraad van goederen in productie bijhouden

  Voorraad van goederen bijhouden, ongeacht of het gaat om front-end (bijv. grondstoffen) goederen, intermediaire goederen of back-end (namelijk afgewerkte goederen). Goederen tellen en ze opslaan voor de volgende productie- en distributieactiviteiten.

 • Keukenapparatuur volgens voorschrift gebruiken

  Een verscheidenheid aan keukeninstrumenten kennen en hanteren. De juiste tool voor het doel en de grondstof kiezen. Producten snijden, schillen en raspen met behulp van messen en/of schil- of snijwerktuigen.

 • Regelgeving inzake brandbare producten toepassen

  Wet- en regelgeving voor de veilige opslag en het veilig gebruik van brandbare stoffen.

 • Gevarenanalyse van kritische controlepunten toepassen

  De voorschriften voor de productie van levensmiddelen en de naleving van de voorschriften inzake voedselveiligheid toepassen. Gebruik maken van procedures voor de voedselveiligheid op basis van de kritische controlepunten Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP risicoanalyse en kritische controlepunten).

 • Voedingsingrediënten mengen

  Ingrediënten combineren, mengen of telen om reagentia te maken of om voedingsmiddelen of dranken te vervaardigen en de analyse te verrichten die daarmee gepaard gaat.

 • Nieuwe kookmethoden onderzoeken

  Nieuwe kookmethoden beoordelen door onderzoeksactiviteiten te ondernemen om voedseltechnologische processen te ontwikkelen of te verbeteren.

 • Specificaties van voedingsmiddelen bijhouden

  Bestaande specificaties voor levensmiddelen, zoals recepten, bewaren, beoordelen en evalueren.

 • Op het gemak zijn in onveilige omgevingen

  Op het gemak zijn in onveilige omgevingen zoals blootstelling aan stof, roterende apparatuur, hete oppervlakken, vries- en koelruimten, lawaai, natte vloeren en bewegende liftuitrusting.

 • Productievoorschriften voor voedingsmiddelen en dranken toepassen

  Nationale, internationale en interne vereisten toepassen en volgen die worden vermeld in normen, voorschriften en andere specificaties met betrekking tot de productie van voedsel en dranken.

 • Mengen van voedselproducten uitvoeren

  Alle soorten mengbewerkingen van grondstoffen, halfafgewerkte producten en levensmiddelen uitvoeren.

 • Snijapparatuur onderhouden

  Onderhoud van de snijapparatuur (messen, snijders en andere elementen).

 • Geschikte ingrediënten selecteren

  Geschikte ingrediënten selecteren op basis van hun technologische functie om ideeën uit te voeren. Streven naar een consistente goede kwaliteit van de ingrediënten en deze naar behoren gebruiken om een bevredigend eindproduct te verkrijgen.

 • Ingrediënten voor voedselproductie toevoegen

  Toe te voegen ingrediënten en de vereiste hoeveelheden volgens het recept en de wijze waarop deze ingrediënten moeten worden toegediend.

 • Conserveringsbehandelingen toepassen

  Zorg dragen voor de toepassing van gemeenschappelijke behandelingen om de kenmerken van de levensmiddelen te behouden, rekening houdend met hun uiterlijk, geur en smaak.

 • Monsters voor analyse verzamelen

  Monsters van materialen of producten voor laboratoriumanalyse verzamelen.

 • Hygiëne waarborgen

  Werkplaatsen en uitrusting vrijhouden van vuil, infectie en ziekte door afval te verwijderen en te zorgen voor een passende reiniging.

 • Productiemonsters onderzoeken

  Visueel of handmatig onderzoeken van productiemonsters om eigenschappen als helderheid, zuiverheid, consistentie, vochtigheid en textuur te verifiëren.

 • Bakkerswaren bakken

  Voer alle taken uit voor het bakken, zoals de voorbereiding van de oven en het laden van het product, totdat de gebakken producten eruit worden verwijderd.

 • Nieuwe voedingsingrediënten onderzoeken

  Nieuwe voedingsingrediënten beoordelen via onderzoek om voedingsmiddelen te ontwikkelen of te verbeteren.

 • Kneden van voedingsmiddelen uitvoeren

  Het uitvoeren van allerlei kneedbewerkingen van grondstoffen, halffabrikaten en levensmiddelen.

 • Volgens recept werken

  Het uitvoeren van taken in de voedselbereiding volgens recept of specificatie om de kwaliteit van de ingrediënten te behouden en te zorgen dat het recept accuraat wordt nagebootst. Selecteren van de juiste materialen om het recept te volgen, rekening houdend met de huidige situatie.

Optionele kennis en vaardigheden

culturele gebruiken bij voedselbereiding bedreigingen voor ingrediënten voedingsmiddelen etiketteren trends in voedingsproducten volgen beginselen van de voedingstechnologie toepassen niches in de markt identificeren voedsel- en drankenindustrie eigenschappen van voedselproducten analyseren bij ontvangst homogenisering van voedingsmiddelen monsters etiketteren warmtebehandeling toepassen oorsprong van dieetvetten en oliën geschikte verpakkingen voor voedingsproducten selecteren nieuwe recepten creëren voedingswaarde van voedsel bepalen sensorisch onderzoek uitvoeren nieuwe voedingsmiddelen ontwikkelen creatief voedsel maken koelprocessen voor voedingsmiddelen uitvoeren kwaliteit van producten op een productielijn controleren vleesgelei produceren temperatuur bij de verwerking van meelproducten volgen zorgen voor esthetiek van voedingsmiddelen temperatuurschalen productielijn voor het inblikken van voedsel levensmiddelenafval afvoeren deelnemen aan de ontwikkeling van nieuwe voedingsmiddelen zorgen voor naleving van de milieuwetgeving bij voedselproductie voedingsmiddelenwetenschap industriële ovens onderhouden verschillende dehydratieprocessen bij groenten en fruit toepassen voedingsmiddelen bestrijken gistingsproces van voedingswaren

Source: Sisyphus ODB