Beroep ingenieur defensie

Ingenieurs op het gebied van defensie vervullen technische en wetenschappelijke functies in het leger, zoals de ontwikkeling van concepten voor militaire technische apparatuur, ondersteuning van de fabricage van militaire apparatuur, en technisch onderzoek, onderhoud en kwaliteitsborging.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Kennis

 • Engineeringprocessen

  De systematische aanpak van de ontwikkeling en het onderhoud van technische systemen.

 • Militaire wapens

  De soorten wapens die worden gebruikt door verschillende militaire organisaties, zoals leger, marine of luchtmacht en in verschillende landen wereldwijd, de aspecten en het schadepotentieel van wapens en de manieren om zich tegen wapens te verdedigen.

 • Technische beginselen

  Technische aspecten, waaronder functionaliteit, reproduceerbaarheid en kosten in verband met het ontwerp en de wijze waarop zij worden toegepast bij de uitvoering van technische projecten.

 • Mechanische werktuigen

  Beschikken over inzicht in machines en instrumenten, ook van hun ontwerp, gebruikstoepassingen, reparatie en onderhoud.

 • Kwaliteitsstandaarden

  De nationale en internationale voorschriften, specificaties en richtlijnen die ervoor zorgen dat de producten, diensten en processen van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het beoogde doel.

Vaardigheden

 • Technologiestrategie definiëren

  Een algemeen plan opstellen met doelstellingen, praktijken, beginselen en tactieken met betrekking tot het gebruik van technologieën binnen een organisatie en de middelen beschrijven om de doelstellingen te bereiken.

 • Toezicht houden op het gebruik van militaire uitrusting

  Toezicht houden op het gebruik van specifiek militair materieel door militairen om ervoor te zorgen dat onbevoegd personeel geen toegang krijgt tot specifieke soorten materieel, dat iedereen het materieel volgens de voorschriften behandelt en dat het alleen onder de juiste omstandigheden wordt gebruikt.

 • Technische componenten ontwerpen

  Technische componenten, gehelen, producten of systemen ontwerpen.

 • Toezicht houden op het onderhoud van militair materiaal

  Het routineonderhoud en reparatiewerk van militaire uitrusting en wapens plannen en controleren om de goede werking ervan te waarborgen.

 • Technische principes onderzoeken

  De beginselen analyseren die in aanmerking moeten worden genomen voor technische ontwerpen en projecten, zoals functionaliteit, reproduceerbaarheid, kosten en andere beginselen.

 • Technische ontwerpen aanpassen

  De ontwerpen van producten of delen van producten zodanig aanpassen dat zij aan de eisen voldoen.

 • Toezicht houden op kwaliteitscontroles

  De kwaliteit van de geleverde goederen of diensten controleren en waarborgen door toe te zien op het feit dat alle productiefactoren voldoen aan de kwaliteitseisen. Toezicht houden op productinspecties en tests.

 • Leidinggevenden advies geven over militaire operaties

  Advies geven over de strategische beslissingen van de leidinggevenden over de inzet, de tactiek van de missie, de toewijzing van middelen of andere specifieke kenmerken van de militaire operatie, om de leidinggevenden te helpen een beter besluit te nemen en hen alle relevante informatie te verstrekken over de militaire operatie of de werking van de militaire organisaties in het algemeen.

 • Technologietrends volgen

  Enquêtes en onderzoek doen naar recente tendensen en ontwikkelingen op het gebied van technologie. Hun ontwikkeling observeren en erop anticiperen, overeenkomstig de huidige of toekomstige markt- en bedrijfsomstandigheden.

Optionele kennis en vaardigheden

onderhoud van geïnstalleerde apparatuur uitvoeren technische documentatie aanleveren elektronische apparatuur en telecommunicatieapparatuur telecommunicatieconcepten proefdraaien fysieke stresstests op modellen uitvoeren verslag doen van testresultaten elektronische apparatuur onderhouden machinebouw kleine reparaties aan apparatuur uitvoeren elektronische eenheden testen elektrotechniek militaire logistiek militaire gevechtstechnieken haalbaarheid van productie vaststellen principes van elektronische apparatuur situatieschetsen schrijven elektronische instrumenten kalibreren elektrische apparatuur onderhouden militaire code prototypes ontwerpen

Source: Sisyphus ODB