Beroep Ingenieur elektriciteit (hbo)

Een ingenieur elektriciteit houdt zich bezig met het onderzoeken en ontwikkelen van elektrische processen, producten en systemen. Daarnaast bestudeert hij/zij de elektrische aspecten van materialen en geeft hier advies over. Op die manier draagt een ingenieur elektriciteit bij aan de verbetering van processen, producten en systemen. De ingenieur elektriciteit houdt daarbij rekening met tal van factoren als veiligheid, duurzaamheid en eisen die gesteld worden door een bedrijf. Daarnaast houdt een ingenieur elektriciteit zich bezig met de reparatie en het onderhoud van elektrische apparaten en systemen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken ingenieur elektriciteit (hbo)

 • Onderzoeken en ontwikkelen van elektrische apparaten, componenten en systemen en uitbrengen van advies hierover.
 • Vaststellen van standaarden, procedures en kwaliteitsnormen.
 • Erop toezien dat kwaliteitsnormen worden nageleefd.
 • Leiding geven aan en toezicht houden op de productie en installatie van elektrische producten en systemen.
 • Rekening houden met relevante factoren en gestelde eisen door klant.
 • Het opstellen van analyses en rapporten.
 • Het onderhouden van elektrische apparaten en systemen.
 • Zorgen voor een optimale verdeling van elektriciteit.

Gerelateerde beroepen nutsbedrijven

 • Meewerkend voorman nutsbedrijf
 • Meteropnemer nutsbedrijven
 • Operator energieproductiebedrijf
 • Procesoperator afvalwaterverwerking
 • Procesoperator drinkwaterbehandeling
 • Waterputten boorder

Source: Sisyphus ODB