Beroep Ingenieur meet- en regeltechniek (wo)

Een ingenieur meet- en regeltechniek ontwerpt meet- en regelsystemen. Deze systemen zorgen ervoor dat resultaten van processen worden gemeten en worden vergeleken met wat gewenst en noodzakelijk is. Het proces wordt vervolgens automatisch bijgestuurd wanneer nodig. Een ingenieur meet- en regeltechniek ontwerpt bijvoorbeeld een elektronisch besturingssysteem wat de temperatuur in een gebouw meet en regelt.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken ingenieur meet- en regeltechniek (wo)

 • Bepalen van het toe te passen meet- en regelsysteem.
 • Ontwerp maken van het meet- en regelsysteem.
 • Overleggen met de klant en het ontwerp afstemmen op diens wensen en mogelijkheden.
 • Testen van het ontwerp en het opstellen van documentatiemateriaal.
 • Invloeden van meet- en regelsystemen onderzoeken en stoorgedrag voorkomen of minimaliseren.

Gerelateerde beroepen techniek

 • Arbo ingenieur (wo)
 • Baggerspecialist
 • Constructeur
 • Elektrotechnisch ingenieur
 • Hoofd afdeling engineering
 • Hoofd afdeling installatie, reparatie
 • Hoofd afdeling technische dienst
 • Ingenieur (wo), anders
 • Ingenieur autotechniek (wo)
 • Ingenieur chemie, chemische technologie (wo)
 • Ingenieur hydraulica (wo)
 • Ingenieur industrieel ontwerp (wo)
 • Ingenieur Installatietechniek
 • Ingenieur logistieke processen (wo)
 • Ingenieur lucht- en ruimtevaarttechnologie (wo)
 • Ingenieur maritieme techniek (wo)
 • Ingenieur materiaalkunde (wo)
 • Ingenieur milieutechnologie (wo)
 • Ingenieur technische bedrijfskunde
 • Ingenieur vliegtuigtechnologie (wo)
 • Ingenieur warmte en koude techniek (wo)
 • Ingenieur weg- en waterbouwkunde (wo)
 • Octrooigemachtigde
 • Planoloog
 • Wachtwerktuigbouwkundig technicus

Source: Sisyphus ODB