Beroep Ingenieur milieutechnologie (wo)

Een ingenieur milieutechnologie houdt zich bezig het technisch oplossen en voorkomen van milieuproblemen. Hij of zij is gericht op bodem, water en lucht en doet bijvoorbeeld onderzoek naar de samenhang met ecologische systemen, giftige stoffen, grondwater- en bodemverontreiniging. De ingenieur milieutechnologie stelt oorzaken en gevolgen vast en rapporteert en adviseert hierover. Een ingenieur milieutechnologie kan zich tevens op de beleidsmatige kant richten door bijvoorbeeld milieuwetgeving en -beleidsregels op te stellen en er daarbij voor zorgen dat bedrijven en particulieren zich ook aan de opgelegde regels en wetten houden.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken ingenieur milieutechnologie (wo)

 • Onderzoeken van de samenhang van bodem, water en lucht met ecosystemen.
 • Bekijken en analyseren van het gedrag van giftige stoffen in milieuomgeving.
 • Onderzoekt de milieuproblematiek van bedrijven met betrekking tot bewoond gebied.
 • Het ontwerpen en ontwikkelen van systemen en processen voor de controle en het beheer van bodem-, water- en luchtsanering.
 • Het vaststellen van oorzaken en gevolgen van plaatselijke milieuverontreiniging.
 • Het adviseren over en opstellen van milieuwetgeving en -beleidsregels.
 • Ervoor zorg dragen dat men zich in de praktijksituatie aan gestelde regels en wetten houdt.

Gerelateerde beroepen techniek

 • Arbo ingenieur (wo)
 • Baggerspecialist
 • Constructeur
 • Elektrotechnisch ingenieur
 • Hoofd afdeling engineering
 • Hoofd afdeling installatie, reparatie
 • Hoofd afdeling technische dienst
 • Ingenieur (wo), anders
 • Ingenieur autotechniek (wo)
 • Ingenieur chemie, chemische technologie (wo)
 • Ingenieur hydraulica (wo)
 • Ingenieur industrieel ontwerp (wo)
 • Ingenieur Installatietechniek
 • Ingenieur logistieke processen (wo)
 • Ingenieur lucht- en ruimtevaarttechnologie (wo)
 • Ingenieur maritieme techniek (wo)
 • Ingenieur materiaalkunde (wo)
 • Ingenieur meet- en regeltechniek (wo)
 • Ingenieur technische bedrijfskunde
 • Ingenieur vliegtuigtechnologie (wo)
 • Ingenieur warmte en koude techniek (wo)
 • Ingenieur weg- en waterbouwkunde (wo)
 • Octrooigemachtigde
 • Planoloog
 • Wachtwerktuigbouwkundig technicus

Source: Sisyphus ODB