Beroep Ingenieur weg- en waterbouwkunde (wo)

Een ingenieur weg- en waterbouwkunde houdt zich bezig met het plannen en ontwerpen van bouwconstructies binnen de weg- en waterbouwkunde. Daarbij ziet hij of zij toe op de bouw en het onderhoud van deze constructies. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld bruggen, viaducten, watervoorzieningsystemen of wegen. Om een gedegen planning en ontwerp te maken, doet de ingenieur weg- en waterbouwkunde onderzoek naar de kenmerken van projectlocaties en voert hij of zij inspecties en/of technische onderzoeken uit. De ingenieur weg- en waterbouwkunde stelt rapporten op en bespreekt de bevindingen met de projectleiders. Gedurende de uitvoering van het project, inspecteert de ingenieur weg- en waterbouwkunde de projectlocatie nauwkeurig om ontwerpfouten tijdig op te sporen en er zeker van te zijn dat er volgens voorschriften en regels wordt gewerkt. De ingenieur weg- en waterbouwkunde houdt bij het ontwerp altijd rekening met de veiligheid, het milieu en de kosten.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken ingenieur weg- en waterbouwkunde (wo)

 • Voert berekeningen uit (bijvoorbeeld afmetingen, oppervlakten en lengteprofielen).
 • Het plannen en uitvoeren van veldonderzoek, inspecties en technisch onderzoek naar bijvoorbeeld bodem- en terreincondities, afwatering en het wegennet.
 • Het analyseren van de kenmerken van de projectlocatie en het opstellen van rapportages hierover.
 • Het ontwikkelen en ontwerpen van projectplannen.
 • Het onderzoeken van de financiële haalbaarheid van plannen.
 • Het observeren, analyseren en registreren van projectwerkzaamheden.
 • Bewaken van de naleving van voorschriften en regels.
 • Rapporteren over eventuele problemen en adviseren over en nemen van passende maatregelen.

Gerelateerde beroepen techniek

 • Arbo ingenieur (wo)
 • Baggerspecialist
 • Constructeur
 • Elektrotechnisch ingenieur
 • Hoofd afdeling engineering
 • Hoofd afdeling installatie, reparatie
 • Hoofd afdeling technische dienst
 • Ingenieur (wo), anders
 • Ingenieur autotechniek (wo)
 • Ingenieur chemie, chemische technologie (wo)
 • Ingenieur hydraulica (wo)
 • Ingenieur industrieel ontwerp (wo)
 • Ingenieur Installatietechniek
 • Ingenieur logistieke processen (wo)
 • Ingenieur lucht- en ruimtevaarttechnologie (wo)
 • Ingenieur maritieme techniek (wo)
 • Ingenieur materiaalkunde (wo)
 • Ingenieur meet- en regeltechniek (wo)
 • Ingenieur milieutechnologie (wo)
 • Ingenieur technische bedrijfskunde
 • Ingenieur vliegtuigtechnologie (wo)
 • Ingenieur warmte en koude techniek (wo)
 • Octrooigemachtigde
 • Planoloog
 • Wachtwerktuigbouwkundig technicus

Source: Sisyphus ODB