Beroep ingenieursassistent

Ingenieursassistenten zorgen voor het beheer en de bewaking van technische en ingenieursdossiers voor projecten, opdrachten en kwaliteitsaangelegenheden. Zij ondersteunen ingenieurs met hun ervaring, nemen deel aan bezoeken ter plaatse en beheren het verzamelen van informatie.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Wiskunde

  Wiskunde is de studie van onder meer grootheden, structuur, ruimte en verandering. Daarbij worden patronen beschreven en op basis daarvan nieuwe hypothesen geformuleerd. Wiskundigen proberen de juistheid of onjuistheid van deze hypothesen aan te tonen. Er zijn vele takken van wiskunde, waarvan sommige op grote schaal worden gebruikt voor praktische toepassingen.

Vaardigheden

 • Routineactiviteiten op kantoor uitvoeren

  De werkzaamheden programmeren, voorbereiden en uitvoeren die nodig zijn voor de dagelijkse uitvoering van de activiteiten, zoals de verzending van post, het ontvangen van benodigdheden, de managers en werknemers op de hoogte houden, en ervoor zorgen dat de werking vlot verloopt.

 • Documenten archiveren

  Een bestandssysteem opmaken. Een documentcatalogus schrijven. Documenten enz., labelen

 • Post afhandelen

  Het afhandelen van post waarbij rekening wordt gehouden met kwesties op het gebied van gegevensbescherming, gezondheids- en veiligheidsvoorschriften en specificaties van verschillende soorten post.

 • Overleggen met ingenieurs

  Samenwerken met ingenieurs om een gemeenschappelijk begrip te garanderen en productontwerp, -ontwikkeling en -verbeteringen te bespreken.

 • Administratieve taken uitvoeren

  Het uitvoeren van administratieve taken zoals het archiveren, het typen van rapporten en het onderhouden van postcorrespondentie.

Optionele kennis en vaardigheden

experimentele gegevens verzamelen onderhoud van apparatuur verzekeren vergaderingen regelen engineeringprocessen prestatietests uitvoeren technische tekeningen gegevensanalyses uitvoeren technieken toepassen voor statistische analyses personeel aanwerven technische rapporten opstellen visuele gegevenspresentatie bieden technische beginselen handleidingen schrijven technische tekeningen maken projectbeheer tekst proeflezen

Source: Sisyphus ODB