Beroep inkoopcoördinator

Inkoopcoördinatoren organiseren de continue levering van goederen in het kader van bestaande contracten.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Internationale in- en uitvoerbepalingen

  Kennis hebben van de principes die gelden voor de import en export van producten en apparatuur, handelsbeperkingen, gezondheids- en veiligheidsmaatregelen, vergunningen, enz.

 • Vervoersmethoden

  Kennis van beginselen en methoden voor het vervoer van personen of goederen door de lucht, per spoor, over zee of over de weg, met inbegrip van de relatieve kosten en optimale werkstrategieën.

 • Beginselen inzake uitvoercontrole

  De beperkingen die een land oplegt aan de uitvoer van producten en goederen.

 • Beheer van de leveringsketen

  De goederenstroom in de toeleveringsketen, het verkeer en de opslag van de grondstoffen, de procesinventaris en de eindproducten van de oorsprong tot de plaats van verbruik.

 • Embargoregelgeving

  De nationale, internationale en buitenlandse sancties en embargoverordeningen, zoals Verordening (EU) nr. 961/2010 van de Raad.

Vaardigheden

 • Leveranciers bezoeken

  Lokale of internationale leveranciers bezoeken om een goed inzicht te krijgen in hun diensten en op basis daarvan verslag uit te brengen aan klanten.

 • Marktonderzoek uitvoeren

  Verzamelen, beoordelen en vertegenwoordigen van gegevens over de doelmarkt en klanten om strategische ontwikkeling en haalbaarheidsstudies te faciliteren. Markttrends identificeren.

 • Leveranciers identificeren

  Potentiële leveranciers identificeren voor verdere onderhandelingen. Rekening houden met aspecten als de kwaliteit van het product, duurzaamheid, lokale herkomst, seizoensgebondenheid en dekking van het gebied. De waarschijnlijkheid beoordelen voor het verkrijgen van voordelige contracten en overeenkomsten.

 • Meerdere taken tegelijkertijd uitvoeren

  Tegelijkertijd meerdere taken uitvoeren en zich bewust zijn van de hoofdprioriteiten.

 • Onderhandelen over inkoopvoorwaarden

  Onderhandelen over voorwaarden zoals prijs, kwantiteit, kwaliteit en leveringsvoorwaarden met verkopers en leveranciers om de voordeligste inkoopvoorwaarden te garanderen.

 • Zorgen voor de naleving van aankoop- en contractregelgeving

  Uitvoeren en controleren van de bedrijfsactiviteiten in overeenstemming met de wettelijke contract- en aankoopwetgeving.

 • Aanbestedingsproces beheren

  Begeleiden van het volledige aanbestedingsproces, inclusief het genereren van aanvragen, het aanmaken van inkooporders, het opvolgen van inkooporders, de ontvangst van goederen en de eindbetalingsacties.

 • Prijstendensen volgen

  De koers en de dynamiek van de productprijzen op lange termijn volgen, de prijsontwikkeling identificeren en voorspellen en terugkerende trends in kaart brengen.

 • Leveranciersrisico’s beoordelen

  De prestaties van de leverancier evalueren om te beoordelen welke leveranciers wel of niet adequaat presteren, de overeengekomen contracten navolgen, te allen tijde aan de vereisten en de gewenste kwaliteit voldoen, of die toekomstige risico’s met zich mee kunnen brengen.

 • Nieuwe zakenkansen identificeren

  Potentiële klanten of producten nastreven om extra omzet te genereren en te zorgen voor groei.

 • Inkoopactiviteiten beheren

  Het bestellen van diensten, apparatuur, goederen of ingrediënten, het vergelijken van kosten en het controleren van de kwaliteit om de organisatie optimaal te laten renderen.

 • Rekenvaardigheden gebruiken

  Hanteren van een redenering en toepassen van eenvoudige of complexe numerieke concepten en berekeningen.

 • Relaties met leveranciers onderhouden

  Een duurzame en betekenisvolle relatie met leveranciers en dienstverleners opbouwen om een positieve, winstgevende en duurzame samenwerking, en contractonderhandelingen tot stand te brengen.

 • Beschikken over computervaardigheden

  Op een efficiënte manier gebruiken van computers, IT-apparatuur en moderne technologie .

 • Inkoopverslagen opstellen

  Documentatie en bestanden maken met betrekking tot de aankoop van producten.

Optionele kennis en vaardigheden

communiceren met klanten onderhandelen over verkoopcontracten diplomatisch zijn statistische voorspellingen doen logistieke veranderingen analyseren kooptrends van consumenten analyseren adviesprijs van de producent standaardsystemen voor enterprise resource planning beheren verslag uitbrengen van professionele activiteiten zendingen controleren oplossingen voor problemen creëren

Source: Sisyphus ODB