Beroep inkoper decorstukken

Inkopers decorstukken analyseren het script om te bepalen welke decorstukken en rekwisieten nodig zijn voor alle individuele scènes. Zij overleggen ook met de productieontwerper en het rekwisieten- en decorbouwteam. Inkopers decorstukken kopen of huren rekwisieten of laten ze maken. Zij zorgen ervoor dat decors authentiek en geloofwaardig zijn.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Ruimtelijke esthetiek

  Beoordeling van de vraag hoe verschillende onderdelen van een visueel ontwerp uiteindelijk bij elkaar kunnen worden gebracht om het beoogde interieur en het visuele milieu te creëren.

 • Filmproductieproces

  De verschillende ontwikkelingsstadia bij het maken van een film, waaronder het schrijven van scenario’s, de financiering, de opnames, de montage en de distributie.

 • Cinematografie

  De wetenschap van het opnemen van licht en elektromagnetische straling om een film te maken. De opname kan elektronisch gebeuren met een beeldsensor of chemisch op lichtgevoelige materialen zoals een filmrol.

Vaardigheden

 • Leveranciers identificeren

  Potentiële leveranciers identificeren voor verdere onderhandelingen. Rekening houden met aspecten als de kwaliteit van het product, duurzaamheid, lokale herkomst, seizoensgebondenheid en dekking van het gebied. De waarschijnlijkheid beoordelen voor het verkrijgen van voordelige contracten en overeenkomsten.

 • Scenario analyseren

  Een script analyseren door de dramaturgie, de vorm, de thema’s en de structuur van een script te onderzoeken. Zo nodig onderzoek verrichten.

 • Rekwisieten aankopen

  De benodigde rekwisieten voor een voorstellen kopen.

 • Relaties met leveranciers onderhouden

  Een duurzame en betekenisvolle relatie met leveranciers en dienstverleners opbouwen om een positieve, winstgevende en duurzame samenwerking, en contractonderhandelingen tot stand te brengen.

 • Budgetten beheren

  De budgetten plannen en monitoren en hierover verslag uitbrengen.

 • Rekwisieten identificeren

  Bepalen van de benodigde rekwisieten voor elke scène door het script te lezen en te analyseren. Een gedetailleerde lijst ervan aanleggen.

Optionele kennis en vaardigheden

rekwisieten verwisselen visuele kwaliteit van het decor garanderen internetonderzoek uitvoeren rekwisieten aanpassen voorzien in aangepaste bekleding rekwisieten bouwen decors aanpassen miniatuurrekwisieten bouwen leveringen bij ontvangst controleren filmstudies fotografie terugzending van gehuurde goederen beheren inventaris van verhuurde items bijhouden aankoopactiviteiten coördineren logistiek beheren constructiemethoden voor decors definiëren werken met rekwisietenmakers verlichtingstechniek antieke stukken verwerven

Source: Sisyphus ODB