Beroep inkoper

Inkopers selecteren en kopen voorraden, materialen, diensten of goederen in. Zij organiseren aanbestedingsprocedures en selecteren leveranciers.

Inkoper: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Beginselen inzake uitvoercontrole

  De beperkingen die een land oplegt aan de uitvoer van producten en goederen.

 • Embargoregelgeving

  De nationale, internationale en buitenlandse sancties en embargoverordeningen, zoals Verordening (EU) nr. 961/2010 van de Raad.

 • Beheer van de leveringsketen

  De goederenstroom in de toeleveringsketen, het verkeer en de opslag van de grondstoffen, de procesinventaris en de eindproducten van de oorsprong tot de plaats van verbruik.

 • Internationale in- en uitvoerbepalingen

  Kennis hebben van de principes die gelden voor de import en export van producten en apparatuur, handelsbeperkingen, gezondheids- en veiligheidsmaatregelen, vergunningen, enz.

Vaardigheden

 • Aankoopactiviteiten coördineren

  Het coördineren en beheren van procedures en verhuurprocessen, met inbegrip van het aankopen, huren, plannen, volgen en rapporteren van kosten op efficiënte wijze, op organisatorisch niveau.

 • Contracten beheren

  Onderhandelen over de termijnen, voorwaarden, kosten en andere specificaties van een contract, om er zeker van te zijn dat ze voldoen aan de wettelijke vereisten en juridisch afdwingbaar zijn. Toezien op de uitvoering van het contract, eventuele wijzigingen overeenkomen en documenteren.

 • Aanbestedingsprocedures beheren

  Het proces van het schrijven en ontwerpen van voorstellen of offertes voor inschrijvingen organiseren.

 • Verschillende talen spreken

  Vreemde talen onder de knie krijgen om te kunnen communiceren in een of meer vreemde talen.

 • Inkoopactiviteiten beheren

  Het bestellen van diensten, apparatuur, goederen of ingrediënten, het vergelijken van kosten en het controleren van de kwaliteit om de organisatie optimaal te laten renderen.

 • Beschikken over computervaardigheden

  Op een efficiënte manier gebruiken van computers, IT-apparatuur en moderne technologie .

 • Relaties met klanten onderhouden

  Een duurzame en betekenisvolle relatie met klanten opbouwen om tevredenheid en trouw te garanderen door accuraat en vriendelijk advies en ondersteuning te bieden, kwaliteitsproducten en -diensten te leveren en naverkoopinformatie en -service te verstrekken.

 • Relaties met leveranciers onderhouden

  Een duurzame en betekenisvolle relatie met leveranciers en dienstverleners opbouwen om een positieve, winstgevende en duurzame samenwerking, en contractonderhandelingen tot stand te brengen.

 • Aanbestedingsproces beheren

  Begeleiden van het volledige aanbestedingsproces, inclusief het genereren van aanvragen, het aanmaken van inkooporders, het opvolgen van inkooporders, de ontvangst van goederen en de eindbetalingsacties.

 • Aankooporders plaatsen

  Overlegging en herziening van de documenten die nodig zijn om de levering van een product van de leverancier tegen een bepaalde prijs en onder specifieke voorwaarden toe te staan.

 • Leveranciersrisico’s beoordelen

  De prestaties van de leverancier evalueren om te beoordelen welke leveranciers wel of niet adequaat presteren, de overeengekomen contracten navolgen, te allen tijde aan de vereisten en de gewenste kwaliteit voldoen, of die toekomstige risico’s met zich mee kunnen brengen.

 • Leveranciers identificeren

  Potentiële leveranciers identificeren voor verdere onderhandelingen. Rekening houden met aspecten als de kwaliteit van het product, duurzaamheid, lokale herkomst, seizoensgebondenheid en dekking van het gebied. De waarschijnlijkheid beoordelen voor het verkrijgen van voordelige contracten en overeenkomsten.

 • Zorgen voor de naleving van aankoop- en contractregelgeving

  Uitvoeren en controleren van de bedrijfsactiviteiten in overeenstemming met de wettelijke contract- en aankoopwetgeving.

 • Prijstendensen volgen

  De koers en de dynamiek van de productprijzen op lange termijn volgen, de prijsontwikkeling identificeren en voorspellen en terugkerende trends in kaart brengen.

 • Offertes van aannemers vergelijken

  Vergelijken van offertes voor de gunning van een opdracht om bepaalde opdrachten binnen een bepaalde termijn uit te voeren.

Optionele kennis en vaardigheden

onderhandelen over verkoopcontracten kooptrends van consumenten analyseren logistieke behoeftes analyseren strategieën voor toeleveringsketens analyseren nieuwe zakenkansen identificeren logistieke veranderingen analyseren verslag uitbrengen van professionele activiteiten prestatiemetingen uitvoeren

Source: Sisyphus ODB